Chociaż usługi w chmurze postrzegane są jako niezawodne i zawsze dostępne, ich użytkownikom nadal umyka fakt, że to oni są odpowiedzialni za przechowywane w nich dane. Na obowiązek ten wskazują zresztą sami dostawcy usług, a nawet jeśli zapewniają odzyskiwanie skasowanych plików czy wpisów do kontaktów lub kalendarza, z reguły możliwe jest to tylko przez pewien ograniczony czas.

Aby zapewnić pełną ochronę danych zgromadzonych w usługach Google Workspace oraz Microsoft 365, specjaliści QNAP-a opracowali rozwiązanie Boxafe – jedyne dostępne na rynku, które umożliwia przechowywanie kopii zapasowych z aplikacji SaaS zarówno w chmurze, jak też lokalnie, w siedzibie przedsiębiorstwa (na serwerze QNAP NAS). Boxafe jest licencjonowany według liczby zabezpieczanych kont (dla pierwszych 30 kont licencja jest bezpłatna). Nie ma natomiast limitu liczby kont, z których można chronić dane.

Z zasobów przechowywanych w usłudze Google Workspace zabezpieczane mogą być wiadomości Gmail (wraz z załącznikami), wszystkie wersje plików w Google Drive oraz wszystkie wpisy w usługach Kontakty i Kalendarz. Boxafe obsługuje pakiety Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus i Enterprise, a także Google Workspace for Education i Nonprofits.

W podobny sposób backupowane są dane z Microsoft 365 (OneDrive, Outlook, Kontakty, Kalendarz), ale dodatkowo umożliwiono tworzenie kopii zapasowych wszystkich bibliotek dokumentów SharePoint (w tym zawartości stron, aplikacji i in.) oraz wszystkich konwersacji Teams, kalendarza i zawartości witryny Teams (w tym biblioteki dokumentów, OneNote i in.). Boxafe obsługuje pakiety Microsoft 365 Business, Enterprise, Education oraz Exchange Online.

Dzięki opcji przyrostowego backupu tworzone są kopie zapasowe tylko zmienionych danych, aby zaoszczędzić czas i miejsce w pamięci. Ponadto dostępna jest funkcja przeniesienia zasobów byłych pracowników na konto innego pracownika. Boxafe zapewnia też przejrzysty i przyjazny interfejs użytkownika. Pokazuje w nim status ochrony, raport ostatnich zadań, a także udostępnia podgląd danych zgromadzonych w kopii zapasowej, aby uniknąć przywrócenia niewłaściwych plików – operacji tej mogą dokonywać także sami użytkownicy, bez konieczności korzystania z pomocy IT. Do ich dyspozycji jest również moduł zaawansowanego wyszukiwania, ułatwiający znajdowanie plików na podstawie ich nazwy, twórcy i innych informacji. Użytkownicy mogą przywracać w granularny sposób pojedyncze pliki, wiadomości i inne elementy.

Autoryzowanymi dystrybutorami rozwiązań QNAP w Polsce są: AB, EPA Systemy, Incom Group i Konsorcjum FEN.

Dodatkowe informacje: Grzegorz Bielawski, Country Manager, QNAP, gbielawski@qnap.com