Zacznijmy od tego, że polski oddział nigdy wcześniej nie miał tak kompleksowego programu dotarcia do szkół czy uczelni, jak ma to miejsce obecnie. To oznacza dla partnerów spore ułatwienie w dotarciu do kilkudziesięciu tysięcy polskich szkół i kilkuset uczelni. Z punktu widzenia resellerów istotny jest między innymi projekt „Szkoła w Chmurze”. W jego ramach Microsoft opracował kompendium informacji dotyczących tego, jakie dokładnie wyposażenie oraz oprogramowanie chmurowe powinna mieć placówka edukacyjna, żeby uchodzić za w pełni chmurową. Z takim dokumentem w ręku każdy partner ma znacznie ułatwione nie tylko rozmowy z dyrekcją, ale także późniejsze prace wdrożeniowe. Zwłaszcza że zasady finansowania edukacji z funduszy UE w najbliższych latach mają przyczyniać się do podnoszenia kompetencji i jakości nauczania, nie zaś umożliwiać zakupy sprzętu i oprogramowania jako takiego. Kompleksowa cyfryzacja placówki zgodnie z wytycznymi programu „Szkoła w Chmurze” jak najbardziej spełnia oczekiwania nowoczesnych szkół. W Polsce działa już blisko 40 tzw. modelowych szkół, które odpowiadają kryteriom tego programu.

Placówka edukacyjna wyposażona w rozwiązania chmurowe Microsoft…

…przygotowuje uczniów i studentów do pracy w zespole i współdzielenia zadań,

…pozwala kadrze koncentrować się na edukacji, bez straty czasu na rozwiązywanie problemów technicznych,

…ma gwarancję bezpieczeństwa danych i systemów,

…korzysta z łatwej archiwizacji dokumentów,

…w przypadku szkół zawodowych bez problemu komunikuje się z przedsiębiorcami, u których odbywa się praktyczna część nauki,

…uzyskuje możliwość sięgnięcia po środki unijne na podwyższanie kwalifikacji

oraz jakości uczenia.

 

Microsoft przygotowuje partnerom grunt do dalszych działań nie tylko w szkołach, ale także w samorządach. Digitalizacja sektora edukacyjnego to element opracowanego przez producenta projektu inteligentnych miast. Firma aktywnie przekonuje lokalnych włodarzy zarówno do tworzenia „Szkół w Chmurze”, jak i wprowadzenia centralizacji zakupów szkolnej infrastruktury na poziomie całego miasta czy określonego regionu (gminy, powiatu, a nawet województwa). Wzięcie na siebie przez samorządy odpowiedzialności za nowy sprzęt i oprogramowanie dla szkół obniża koszty infrastruktury IT – dzięki hurtowym zakupom – i poprawia poziom legalności
software’u. Kolejna korzyść ze wspólnych regionalnych zakupów to standaryzacja technologii (z czym obecnie jest w szkołach dość krucho), a także szereg profitów dla uczniów i nauczycieli, chociażby dostęp do najnowszych technologii praktycznie w każdej lokalnej placówce. Już teraz wspólne działania z partnerami Microsoftu, w ramach wcielania w życie idei CityNext, zadeklarowali prezydenci takich miast jak Opole i Słupsk, a także marszałek województwa lubuskiego.

>> Rozwiązania Microsoftu w sektorze edukacyjnym – opinie

 

• Cecylia Szymańska-Ban, dyrektor ds. edukacji, Microsoft Polska

Prawie każda polska szkoła dysponuje pracowniami z serwerem i kilkoma komputerami, ale wiek sprzętu i oprogramowania – w tym niewspieranego Windows XP  – to 7–8 lat. Nie ma wątpliwości, że przy obecnym tempie rozwoju IT infrastruktura ta musi zostać wymieniona na nową, co znacząco przyspieszą środki unijne. Jesteśmy gotowi na nadciągającą falę zamówień. Chyba jeszcze nigdy w historii polskiego oddziału nie mieliśmy aż tylu projektów, programów, konferencji i innych aktywności z myślą o partnerach na rynku edukacyjnym.

 

• Artur Rudnicki, zastępca dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu 

Jako „Szkoła w Chmurze” mamy m.in. możliwość zdobywania certyfikatów, a więc wiedzy o najnowszych technologiach, a także testowania nowoczesnych programów w wersji beta. Ponieważ nasza kadra i uczniowie są teraz częścią społeczności w ramach programu „Microsoft in Education”, możemy wymieniać się kompetencjami, uwagami i sugestiami z osobami z całego świata. Co więcej, od 1,5 roku świadczymy usługi jako centrum kompetencyjne dla chętnych z zewnątrz, co pozytywnie wpływa na renomę naszej placówki.

 

• Katarzyna Węglińska, Business Development Manager Education, Microsoft Polska

W ramach tegorocznego sezonu back-to-school wspólnie z największymi producentami desktopów, notebooków i tabletów przygotowaliśmy m.in. specjalną ofertę produktów z Windows 10 dla edukacji. Jednocześnie odbywamy wiele spotkań z przedstawicielami szkół, uczelni wyższych i samorządów, przekazując im wiedzę o możliwościach, jakie stwarzają nasze rozwiązania. Tego rodzaju działania prowadzimy wspólnie z partnerami.

 

• Andrzej Musisz, prezes zarządu, Advisor

Office 365 idealnie pasuje do takich narzędzi edukacyjnych jak dzienniki elektroniczne i platformy e-learningowe. Po wdrożeniu szkoła ma kompletny system pracy, włącznie z wymianą dokumentów, pocztą elektroniczną, dostępem do powierzchni dyskowej w ramach OneDrive lub aplikacji w rodzaju PowerPoint, Excel i Word. Dodatkowo model abonamentowy powoduje, że szkoły odchodzą od inwestycji ad hoc. Zamiast tego za stałą miesięczną opłatę korzystają z fachowej opieki technologicznej, a my mamy niewielkie, ale stałe wpływy, które ułatwiają planowanie dalszego rozwoju. Opłaty te dotyczą nie tyle licencji, co np. zdalnego monitorowania systemu IT.

 

Przedstawiciele producenta podkreślają, że segment edukacji traktują na zasadzie inwestycji, zapewniając poszczególnym klientom dostęp do rozwiązań na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach. Wierzą jednak, że przekonując szkoły oraz uczelnie wyższe do stosowania najnowszych technologii, popularyzują swoją markę wśród uczniów i studentów, a więc przyszłych pracowników i pracodawców, a jednocześnie ułatwiają swoim partnerom rozwój w tym dość trudnym i specyficznym środowisku. Co ciekawe, również część partnerów Microsoftu traktuje działania w sektorze edukacji w sposób niestandardowy. Przykładem jest wdrożenie darmowego planu Office 365 Education, aby potem inkasować miesięczny abonament za wdrożenie, szkolenia, serwis i rozwój tej usługi. W ten sposób partnerzy Microsoft „uczą” szkoły oraz uczelnie, że za infrastrukturę IT można płacić tak jak za prąd, telefony czy ochronę.

Co ważne, Office 365 Education to nie jedyne rozwiązanie, które może stanowić pretekst do rozmów o informatyzacji szkół oraz uczelni. Firma proponuje placówkom edukacyjnym także szereg innych aplikacji i usług znacznie taniej, niż ma to miejsce w innych segmentach rynku, a część z nich oferuje bezpłatnie. Ponadto Microsoft promuje wśród szkół, uczelni wyższych i samorządów subskrypcyjny zakup oprogramowania i usług w ramach dedykowanych umów dla klientów edukacyjnych. Taki sposób współpracy zapewnia partnerom coroczną sprzedaż i marżę, a także stałość w utrzymywaniu kontaktów z klientami.

Resellerzy, którzy są zdecydowani skorzystać z nadciągającej hossy związanej z funduszami UE, powinni przystąpić do programu Microsoft Education Partner Network (www.mepn.com).

>> Rozwiązania Microsoftu w sektorze edukacyjnym – opinie  – cd.

 

• Karol Wituszyński, dyrektor ds. rozwoju organizacji partnerskich, Microsoft Polska

Nasi partnerzy nierzadko traktują wdrożenia w uczelniach wyższych i szkołach przede wszystkim jako znakomitą referencję, która bardzo uwiarygadnia ich wśród klientów z innych segmentów. Integrator, który wdrożył najnowocześniejsze rozwiązania IT na uczelni zatrudniającej kilkaset osób i świadczącej usługi dla tysięcy studentów, poradzi sobie z wyzwaniami, jakie stoją przed dowolnym przedsiębiorstwem.

 

• Agata Kapica, Partner Account Manager Education, Microsoft Polska

W ramach programu Microsoft Education Partner Network prowadzimy szereg działań wspierających rozwój kompetencji oraz wiedzy o rynku edukacyjnym dla naszych partnerów, a także wspólnie z nimi docieramy do klientów z tego sektora.

 

 

Kontakt dla resellerów zainteresowanych rozwojem działalności w sektorze edukacyjnym: edukacja@microsoft.com.