Extreme Networks kupił właściciela ponad 700 patentów, firmę bardzo innowacyjną na rynku międzynarodowym, i skrzętnie wykorzystał pozyskany Business Development. W wyniku tej swego rodzaju fuzji powstał nowy Extreme Networks (stąd zmiana logo), łączący w sobie najlepsze cechy firm pierwotnych. Zmiany dotyczyły zarówno wewnętrznych struktur, jak i polityki partnerskiej oraz zunifikowanego portfolio. Prace te miały na celu uderzenie w konkretny segment rynku i uplasowanie się na jednej z wiodących pozycji wśród dostawców sprzętu sieciowego i rozwiązań bezpieczeństwa.

Enterasys Networks ze swoim spójnym portfolio produktów – w którym bezpieczeństwo było wbudowane w każdy element sieci, z rozbudowanym systemem zarządzania oraz cyfrowym zarządzaniem tożsamością użytkownika w sieci przewodowej i WLAN, technologią CoreFlow2 zaimplementowaną w części urządzeń – doskonale uzupełnia ofertę wydajnych i gęsto upakowanych przełączników Extreme Networks. Efektem unifikacji było chociażby pojawienie się nowego produktu PurView – opatentowanego i unikalnego obecnie na rynku rozwiązania, które przekształca sieć w strategiczny zasób biznesowy, przez przechwytywanie i analizowanie ruchu aplikacji w oparciu o kontekst.

Mijające pół roku było wypełnione intensywną pracą po stronie producenta oraz okresem wielu pytań i wątpliwości, nasuwających się integratorom oferującym urządzenia obu dostawców. Usankcjonowanie nowego stanu rzeczy oraz nowej biznesowej rzeczywistości podsumowane zostało podczas spotkania w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim zorganizowanego w dniach 8–9 maja przez VERSIM – autoryzowanego dystrybutora rozwiązań nowego Extreme Networks.

 

W gronie partnerów

Zjazd w Jachrance spotkał się z ogromnym zainteresowaniem partnerów VERSIM i skupił ponad 120 uczestników. Swoją formułą Jachranka nawiązywała do październikowego spotkania w 2013 r. w Ostródzie, jakie VERSIM zorganizował jeszcze wspólnie z Enterasys Networks, gromadząc klientów i partnerów. W przeciwieństwie do Ostródy, która miała charakter sentymentalny i była pożegnaniem z Enterasys Networks, Jachranka otworzyła nowy rozdział biznesowej rzeczywistości – narodził się nowy Extreme Networks dla partnerów dawnego Enterasysa. Tym samym partnerzy mieli okazję bliższego poznania pełnego zespołu Extreme Networks, dowiedzieli się, jakie są plany na najbliższą przyszłość, i wymienili doświadczenia.

 
Tajemniczy dystrybutor…

Organizatorem spotkania był VERSIM, dystrybutor z długoletnim stażem, który zaczynał od dystrybucji systemów PBX oraz rozwiązań głosowych, m.in. Unify (dawnej Siemens Enterprise Communication), doskonale znany partnerom dawnego Enterasys Networks, ale słabiej rozpoznawalny na rynku dystrybutorów rozwiązań IT i bezpieczeństwa. Ostatni rok był także dla VERSIM rokiem zmian strukturalnych i kadrowych, które przesunęły ciężar działań dystrybutora w kierunku zaawansowanych technologii sieciowych. VERSIM postawił na bezpieczeństwo i zaawansowane technologie oraz bliskie relacje z partnerami i producentami.

Zespół projektowy w VERSIM, przeznaczony do obsługi Extreme Networks, budują dziś ludzie, którzy mają bardzo rozległą wiedzę na temat marki i rozwiązań wchłoniętego Enterasys Networks. To są lata doświadczeń zdobywanych w pracy z polskimi partnerami na długo przedtem, zanim powstało biuro Enterasys Polska. Gruntowna wiedza o rynku, klientach, działaniach marketingowych na przestrzeni ostatnich 10 lat łączy się w VERSIM z głęboką wiedzą merytoryczną, popartą praktyką, jaką posiadają inżynierowie wsparcia sprzedaży. Te elementy przekładają się na potencjał rozwoju i zaufanie, jakim VERSIM jest darzony zarówno przez długoletnich, jak i nowych, świeżo rozpoczynających współpracę partnerów.

 

Symbioza VERSIM z Extreme Networks

VERSIM intensywnie wspiera i promuje Extreme Networks na polskim rynku poprzez aktywne budowanie wizerunku marki. Nie są to nowe zadania dla dystrybutora. VERSIM jeszcze jako dystrybutor Enterasys Networks promował rozwiązania Enterasys średnio podczas 6–9 konferencji w kwartale skierowanych do klientów końcowych, nie licząc udziału w konferencjach dla zamkniętej grupy klientów – autoryzowanych partnerów. Stojące za dystrybutorem doświadczenie wielu lat skutkuje wiedzą o tym, na jakich rynkach i w jakim stopniu rozwiązania nowego Extreme Networks spotkają się z przychylnością grupy docelowej. W ramach struktur dystrybutora funkcjonuje Call Center, które jest aktywnie wykorzystywane do działań z partnerami obejmujących grupę klientów docelowych. Plany dotyczące promocji rozwiązań Extreme Networks zakrojone są w VERSIM na bardzo szeroką skalę. Jeszcze w czerwcu będziemy świadkami kilku konferencji dla klientów końcowych. Już 10 czerwca będzie można spotkać Extreme Networks i VERSIM na Gali IT Future Awards na Stadionie Narodowym, gdzie firmy wspólnie będą walczyły o prestiżowy tytuł Lidera IT dla dwóch produktów: wspomnianego PurView oraz sytemu zarządzania tożsamością użytkownika w sieci Mobile IAM. Z kolei 11 czerwca firmy wezmą udział w IT Future Expo – targach B2B branży IT.

 
Przewaga konkurencyjna przede wszystkim

VERSIM buduje swoją pozycję, stawiając na elastyczność i realizację potrzeb partnerów poprzez promocje dotyczące poszczególnych rozwiązań. Śledzi rynek i zaspokaja jego potrzeby, podążając za trendami. Wykluczenie cyfrowe 8.3 czy dyrektywy KRI (Krajowej Rady Interoperacyjności) – to tylko przykłady kierunków, jakie są uwzględniane przy kreśleniu oferty handlowej i szkoleniowej dla partnerów. W ofercie dystrybutora znajduje się m.in. cloud computing, wirtualizacja czy zunifikowana komunikacja, a wszystko spięte w ramy bezpieczeństwa i scentralizowanego zarządzania. Inżynierowie posiadają najwyższe certyfikaty producenckie, ale wyznacznikiem ich wiedzy jest przede wszystkim praktyka i aktywny udział w projektach. Specjalny zespół do zadań związanych tylko z portfolio Extreme Networks pozwala na prowadzenie partnerów za rękę po zaawansowanych rozwiązaniach. VERSIM wspiera partnerów na każdym etapie pracy handlowej u klienta – od prezentacji, często wzbogaconej pokazem demo, poprzez projektowanie czy dobór sprzętu – aż po finalizację projektu. W ramach VERSIM działa centrum szkoleniowe VERAcademy,oferujące szkolenia certyfikowane, jak również autorskie, a także Centrum Kompetencyjne (VERBusiness, VERKnowledge, VERLab, VERDeal), w oparciu o które partnerzy mogą budować swoją przewagę konkurencyjną u klienta. Każdy z inżynierów dystrybutora wyposażony jest w przenośny lab, za pomocą którego potrafi zobrazować funkcjonalność rozwiązań Extreme Networks podczas spotkań z partnerami u klienta.

Poprzeczka postawiona jest na tyle wysoko, że dystrybutor szuka szans rynkowych i w oparciu o nie tworzy alianse strategiczne, wzbogacając tym samym rozwiązania Extreme Networks. Takie kanwy ma Partnerstwo Technologiczne VERSIM i PaloAlto. System Zarządzania Tożsamością (NAC) Extreme Networks idealnie integruje się z API firewall następnej generacji PaloAlto. To unikatowa kompetencja na rynku – dająca szerokie możliwości mapowania użytkownika już na wejściu do sieci. Na podobnej zasadzie specjaliści VERSIM integrują ze sobą rozwiązania Extreme z produktami Unify.

Więcej informacji o współpracy  z dystrybutorem:

ul. Skarbka 36, 60-348 Poznań

tel. (61) 86-48-255, e-mail: info@versim.pl