Rozwiązanie OceanStor UDS jest przeznaczone dla klientów, którzy chcą przez długi czas archiwizować bardzo duże ilości danych, ale zależy im na łatwym i możliwie szybkim dostępie do nich oraz niskim koszcie przechowywania. Produkt Huawei może współpracować z różnymi usługami udostępniania przestrzeni w Internecie. Jednocześnie funkcjonuje jako przestrzeń dyskowa w dużych systemach, służących do przechowywania kopii zapasowych i archiwizacyjnych.

OceanStor UDS jest zbudowany z połączonych ze sobą modułów SmartDisk. Każdy z nich zawiera procesor ARM, twardy dysk oraz interfejsy komunikacyjne. Moduły instalowane są w półkach dyskowych o wysokości 4U, mieszczących maksymalnie po 75 SmartDisków. W modułach zastosowano dyski Enterprise SATA, przystosowane do ciągłej pracy w środowisku o wysokiej gęstości. W szafie mieści się siedem półek po 300 TB, co daje 2,1 PB przestrzeni dyskowej. W każdej szafie muszą być zainstalowane także minimum dwa moduły Access Node oraz dwa przełączniki sieciowe Ethernet 10 Gb/s. Taka duża gęstość zapisu oraz zastosowanie procesorów ARM wpłynęły na obniżenie poboru mocy nawet o 50 proc. względem innych rozwiązań tej skali. Rzeczywisty pobór mocy na 1 TB w module SmartDisk wynosi tylko 4,2 W. Z kolei oszczędność przestrzeni dyskowej zapewnia deduplikacja danych oraz możliwość ich kompresji.

 

Wysoka dostępność i skalowalność

Dzięki modularnej budowie rozwiązania OceanStor UDS i wykorzystaniu modułów SmartDisk oraz półek dyskowych o dużej pojemności możliwe jest wdrożenie go w różnych, odległych od siebie centrach przetwarzania danych i połączenie w sieć P2P. W ten sposób zapewniona zostaje wysoka dostępność i niezawodność oraz skalowalność całego systemu – zarówno pojemności (od terabajtów aż do eksabajtów), jak i wydajności, bez wyłączania urządzenia podczas rozbudowy. Dane mogą być replikowane nie tylko lokalnie (w ramach jednego urządzenia), ale także między modułami SmartDisk i półkami dyskowymi znajdującymi się w oddalonych od siebie centrach danych.

 

Zastosowanie jednostek SmartDisk umożliwiło zabezpieczenie macierzy UDS przed nagłymi przerwami w udostępnianiu zasobów. Uszkodzenie pojedynczego modułu nie ma wpływu ani na pozostałe komponenty, ani na działanie całej architektury. Rozwiązanie wyposażono w inteligentny system monitoringu i analizowania usterek. Dzięki temu możliwe stało się automatyczne zarządzanie zasobami (samouzdrawianie). Zapewnia to m.in. wyeliminowanie konieczności natychmiastowej wymiany uszkodzonych części – wykwalifikowany zespół może dokonywać prac serwisowych według wyznaczonego wcześniej harmonogramu, np. raz na tydzień.

 
 
Bezpieczeństwo i niezawodność

Wysoki poziom ochrony jest zagwarantowany nie tylko dla samej macierzy, ale przede wszystkim dla zmagazynowanych w niej danych. Ich bezpieczeństwo zapewniają funkcje szyfrowania, partycjonowania oraz rozbudowanej kontroli dostępu do zasobów.

Jednym z ciekawszych zastosowań macierzy OceanStor UDS jest wykorzystywanie jej w scentralizowanym systemie wykonywania kopii zapasowych w instytucjach przetwarzających bardzo duże ilości danych, np. w placówkach naukowych, szpitalach, archiwach telewizyjnych, centrach danych dostawców usług w chmurze itd. Rozwiązanie to jest przystosowane do współpracy z oprogramowaniem Symantec NBU (wersja 7.0 lub późniejsze) oraz CommVault Simpana (wersja 9.0 lub późniejsze). Świetnie sprawdzi się w firmach, które wymagają tworzenia i przechowywania kopii zapasowych, a nie chcą wykorzystywać do tego bibliotek taśmowych i klasycznych taśm.

UDS można łatwo zintegrować z różnorodnym oprogramowaniem za pomocą zestandaryzowanych interfejsów API/SDK. Dzięki temu możliwa jest jednoczesna obsługa szeregu aplikacji na jednej platformie, np. usług przechowywania danych w chmurze, takich jak Amazon S3. Wszystkie zasoby dyskowe OceanStor, także te rozproszone między wieloma centrami danych, mogą być połączone w jedną centralną pulę, ze wspólną przestrzenią nazw (ang. global name-space).

Dystrybutorami Huawei w Polsce są: S4E i Sequence.

Dodatkowe informacje:

 

Artur Pająk,

Senior Product Manager, Huawei Enterprise,

artur.pajak@huawei.com

 

Artykuł powstał we współpracy z firmą Huawei Enterprise.