Jedną z tegorocznych nowości w ofercie actidata jest bardzo pojemna, łatwa w instalacji i konfiguracji biblioteka taśmowa actiLib 6U Kodiak. Urządzenie nie tylko zapewnia w podstawowej konfiguracji miejsce na 80 kaset i 6 napędów LTO, ale także umożliwia rozbudowę do aż 560 slotów i 42 napędów taśmowych. Biblioteka actiLib 6U Kodiak może być wyposażona w napędy LTO-6 i LTO-7 z interfejsami SAS i FC, a łączna pojemność zainstalowanych taśm może wynieść od 200 TB do aż 8,5 PB. Dane są zapisywane i odczytywane z prędkością nawet 45 TB/h(bez kompresji).

 

Skalowalne i wydajne

Wyznając zasadę, że w procesie zabezpieczania i archiwizacji danych nigdy nie należy ufać tylko jednej technologii, actidata wprowadziła do oferty nowe rozwiązanie actiStore, wykorzystujące węzły storage z zainstalowanymi dyskami HDD oraz SSD. W ramach tej wielofunkcyjnej platformy klient otrzymuje skalowalną przestrzeń dyskową m.in. do przechowywania archiwów, kopii zapasowych, w celu obsługi środowisk wirtualnych, repozytorium dla usług Active Directory oraz udostępniania i współużytkowania plików.

Arthur Kilian

Development and Sales Director, actidata CEE

Producenci systemów dyskowych nieustannie i bardzo chętnie rozgłaszają plotki o tym, że rozwiązania taśmowe są przestarzałe i już praktycznie zniknęły z centrów przetwarzania danych. Takie informacje są z pewnością bardzo przesadzone. Rzeczywiście, dzisiaj rzadziej taśmy są wykorzystywane do backupu danych i w tej dziedzinie zastępowane są przez dyski, ale nadal nie ma bardziej korzystnego finansowo nośnika do długotrwałej archiwizacji danych. Sprzedaż systemów taśmowych utrzymuje się na stałym poziomie i nic nie wskazuje, aby miało się to zmienić w najbliższej przyszłości.

 

Jedną z najważniejszych zalet actiStore jest wysoka skalowalność – pojedynczy węzeł o minimalnej pojemności 12 TB można rozszerzyć w bardzo prosty sposób aż do 512 PB w ramach jednego systemu. Bardzo szybka rozbudowa (ok. 60 s) polega na dokładaniu kolejnych dysków lub półek dyskowych do istniejącego węzła albo dodawaniu kolejnych węzłów. 

Rozproszona architektura klastrowa systemu actiStore gwarantuje, iż wszystkie węzły mogą równolegle uczestniczyć w procesie zapisu i odczytu, co przekłada się na wysoką wydajność. W ten sposób eliminuje się także ryzyko „wąskiego gardła”, które mogłoby powstać z powodu przeciążonych węzłów, a także zapewnione zostaje efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni dyskowej (jest zapełniona w ponad 80 proc.).

 

Niezrównane bezpieczeństwo danych

actiStore ma architekturę rozproszoną (klastrową), w ramach której można wybrać poziom ochrony dla składowanych danych, w zależności od ich ważności. Dla systemu plików można np. wybrać ochronę w modelu N+1, gdzie dostępność danych będzie zachowana w przypadku awarii jednego węzła. Natomiast dla ważniejszych danych wybiera się poziomy N+2, N+3 itd., które gwarantują dostępność danych nawet w przypadku awarii wielu węzłów.

Dane rozmieszczone w węzłach są widoczne dla serwerów jako jeden zasób i równomiernie balansowane. W zależności od wymagań ustalonych w umowie SLA, administrator definiuje stopień ochrony przechowywanych danych w obrębie grupy węzłów i/lub na pojedynczych węzłach.

W przypadku wystąpienia awarii wszystkie dostępne węzły uczestniczą w procesie odbudowy, co znacząco przyspiesza czas powrotu do pełnej sprawności urządzenia. Ze względu na rozproszoną architekturę klastrową actiStore umożliwia składowanie danych w kilku miejscach, dzięki czemu podnosi ogólny poziom bezpieczeństwa – nawet awaria w lokalizacji głównej nie powoduje utraty danych.

Dodatkowe informacje:

Arthur Kilian, Development and Sales Director, actidata CEE,

arthur.kilian@actidata-storage.com

Artykuł powstał we współpracy z firmami actidata i Diskus.