Zapewnienie bezpieczeństwa danych od zawsze stanowiło wyzwanie dla firm. Prawdziwym sprawdzianem okazało się upowszechnienie pracy hybrydowej i zdalnej, która wiąże się z wieloma korzyściami dla pracowników, jednak przy tak rozproszonym modelu trudniej o zapewnienie przetwarzanym informacjom odpowiedniego poziomu ochrony.

W tym kontekście szczególnie ważne jest zobligowanie pracowników, którzy w domu lub innej lokalizacji poza biurem skanują lub drukują dokumenty zawierające cenne dane, do dbania o prawidłowy ich obieg oraz ochronę poufnych informacji. Ważne jest, aby odgórnie ustalić wytyczne dotyczące ich przechowywania oraz przetwarzania. W większości przypadków konieczne będzie zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego, właściwe zabezpieczenie samego sprzętu i dostosowanie go do skali wykorzystania danych oraz konieczności zachowania ich poufności.

– Urządzenia Brother wyposażone są w wiele rozwiązań, które umożliwiają dostosowanie ich do firmowego środowiska druku już od pierwszego uruchomienia – mówi Robert Zając, presales specialist w Brother. – Jednym z takich rozwiązań jest darmowa aplikacja chmurowa Cloud Secure Print, standardowo oferowana dla urządzeń z ekranem dotykowym, która nie pozwala na dostęp do drukowanych danych bez odpowiedniej autoryzacji. Aby dokonać wydruku dokumentu na takim urządzeniu trzeba wysłać go na specjalny adres e-mail lub przesłać w panelu aplikacji przez internet. Taka możliwość jest szczególnie przydatna podczas korzystania z drukarek w różnych lokalizacjach w czasie pracy zdalnej bądź hybrydowej.

Przesłany do wydrukowania w usłudze Cloud Secure Print dokument przechowywany jest w chmurze przez 24 godziny, a następnie jest usuwany. Jego wydruk następuje po wprowadzeniu przez uprawnionego użytkownika na ekranie urządzenia jednorazowego kodu PIN. Dodatkowo, funkcja Secure PDF zapewnia większe bezpieczeństwo skanowanych dokumentów – dostęp do plików dla postronnych osób został ograniczony poprzez konieczność wprowadzenia hasła (kodu PIN).

Główne mechanizmy zabezpieczające w urządzeniach firmy Brother  
  • Automatyczne wykrywanie ataku na mechanizmy ochronne i – jeśli to konieczne – uruchomienie środków zapobiegawczych, np. ponowne uruchomienie urządzenia
  • Secure Function Lock 3.0 – konieczność identyfikacji i uwierzytelnienia użytkownika lub grupy użytkowników w sieci (maks. 200 osób) za pomocą 4-cyfrowego kodu PIN lub karty zbliżeniowej
  • Blokada wybranych protokołów sieciowych (np. FTP, Telnet) w celu zminimalizowania ryzyka ich wykorzystania do ataku
  • Cloud Secure Print – drukowanie za pomocą usługi chmurowej bez konieczności instalowania sterowników
  • Secure Print+ – funkcja aktywowania wydruków kartą zbliżeniową (standard w nowych modelach HL-L9470CDN i MFC-L9670CDN, w pozostałych dostępna jako opcja)
  • Secure PDF – skanowanie dokumentów do pliku PDF zabezpieczonego hasłem
  

Pracownicy, którzy na co dzień przetwarzają wiele danych osobowych (często na urządzeniach mobilnych lub laptopach), powinni zachować szczególną dbałość o ich ochronę nie tylko podczas codziennej pracy, ale też w przypadku dokonywania ich wydruków. W tym kontekście szczególnie ważne jest wdrożenie odpowiednich rozwiązań na wszystkich poziomach, czyli ochrona urządzeń przed nieautoryzowanym dostępem, a także zabezpieczenie dostępu sieciowego. Pozwala to chronić dane w trakcie całego procesu ich przetwarzania i druku. Pomóc w tym może dezaktywowanie nieużywanych protokołów, takich jak Telnet lub FTP, które podczas chwili nieuwagi mogą zostać wykorzystane przez cyberprzestępców do uzyskania łatwego dostępu do sieci domowej użytkownika bądź jego pracodawcy. Dodatkowo urządzenia Brother mają wbudowaną obsługę protokołu IPsec, a także filtr adresów IP.

Praca zdalna i hybrydowa utrudniła administratorom zarządzanie sprzętem drukującym i skanerami, szczególnie w firmach, w których nie jest wykorzystywane tunelowanie VPN. Dlatego Brother udostępnił nową wersję oprogramowania BRAdmin 4, która wykorzystuje połączenie z usługą chmurową Microsoft Azure, dzięki czemu zespoły IT zyskują możliwość zdalnego zarządzania urządzeniami w wielu lokalizacjach. Zapewnia to im dostęp do cennych informacji, jak raporty dotyczące liczby wydrukowanych stron lub stopnia zużycia materiałów eksploatacyjnych, a także do dzienników błędów.

Dodatkowe informacje: biuro@brother.pl