Najbardziej oczywistym i zauważalnym problemem są przerwy w dostawie energii elektrycznej. Często występującym zakłóceniem są też przepięcia, czyli impulsy elektryczne wynikające z nagłego wzrostu napięcia w bardzo krótkim czasie. Choć trwają tylko kilka milisekund, mogą powodować poważne uszkodzenia wrażliwego sprzętu. Ich najczęstszą przyczyną są wyładowania atmosferyczne, zwarcia w obwodach lub awarie sieci energetycznej.

Natomiast na wahania mocy wpływają oscylacje wartości napięcia, które mogą wystąpić, gdy będący znacznym obciążeniem sprzęt jest intensywnie eksploatowany. Wahania te powodują migotanie światła lub ekranu komputera, skutkują brakiem możliwości uruchomienia urządzeń elektronicznych lub zawieszaniem się systemów. Co gorsza, wahania mocy mogą prowadzić także do poważnego uszkodzenia wrażliwego sprzętu elektronicznego.

Przejawem zniekształceń harmonicznych jest deformacja sinusoidalnego przebiegu prądu. Zakłócenia te najczęściej są generowane w instalacji wewnętrznej i wynikają z podłączenia wielu urządzeń wyposażonych w zasilacze impulsowe albo sprzętu o dużej mocy. Konsekwencją może być przegrzewanie się instalacji wskutek zwiększonego poboru energii i zmniejszenia efektywności systemów.

Do listy obserwowanych zakłóceń należy dodać także szumy o wysokiej częstotliwości, powodujące zaburzenia prądu zasilającego. Także one są generowane najczęściej w wewnętrznej instalacji i mogą spowodować zawieszanie się podłączonego sprzętu lub błędy w przetwarzaniu danych.

Topologia ma znaczenie

Zasilacze UPS pełnią kluczową rolę w ochronie infrastruktury IT. Znajomość dostępnych ich typów ułatwi optymalny dobór UPS-a do infrastruktury.

Zasilacze bazujące na topologii off-line są w stanie zabezpieczyć sprzęt przed brakiem energii i przepięciami występującymi w sieci. To najprostsze konstrukcje, o niewielkiej mocy, które w razie zaniku zasilania przełączają się w tryb bateryjny. Ponieważ w minimalnym stopniu filtrują zakłócenia z sieci i wykazują dużą tolerancję w przekazywaniu zasilania do podłączonych urządzeń, co jest ich ewidentną wadą, są coraz rzadziej spotykane na rynku. W ofercie producenta CyberPower nie występują już od kilku lat.

Kolejnym rodzajem topologii zasilaczy awaryjnych jest line-interactive. To najpopularniejsze obecnie rozwiązanie w zasilaczach do 3 kVA. W porównaniu z urządzeniami typu off-line mają zaimplementowany system stabilizacji napięcia (AVR), dzięki czemu – bez przechodzenia w tryb bateryjny – korygują zbyt wysokie i zbyt niskie napięcia z sieci. Dodatkowo, często umożliwiają regulację wrażliwości na zakłócenia, w zależności od potrzeb systemu, co zapewnia lepszej jakości zasilanie z sieci energetycznej. Mają też krótszy czas przejścia w tryb bateryjny w razie awarii. CyberPower dostarcza zarówno rozwiązania konsumenckie line-interactive (serie BR/BU/CP PFC/UT/VP/Value), jak i zaawansowane biznesowe (seria OR oraz PR). To także najbardziej ekonomiczne w użytkowaniu rozwiązania, wykorzystujące mechanizm oszczędności energii Green-Power (z wyjątkiem serii BU).

Trzecim typem są zasilacze on-line. To UPS-y o podwójnej konwersji prądu, pracujące stale w trybie bateryjnym. Dzięki temu zapewniają całkowitą ochronę poprzez separację podłączonych urządzeń od jakichkolwiek zakłóceń pojawiających się w sieci. W ofercie CyberPower dostępne są tego rodzaju rozwiązania jednofazowe z serii OL/OLS o mocy 1–10 kVA oraz trójfazowe z serii HSTP o mocy 10‑500 kVA. Ponieważ systemy z mechanizmem permanentnego przetwarzania zasilania są znacząco droższe od UPS-ów o innej topologii, do obsługi odbiorników o małej mocy warto rozważyć zastosowanie zasilaczy line-interactive.

Dodatkowe informacje: Dariusz Głowacki, Business Development Manager, CyberPower Poland, dariusz.glowacki@cyberpower.com