Barracuda Networks oferuje swoje rozwiązania wyłącznie za pośrednictwem kanału partnerskiego. Dba o to, aby zapewnić takie warunki współpracy, które przyniosą korzyści zarówno resellerom, jak i klientom końcowym. W tym celu w kwietniu 2015 r. wprowadzono nowe zasady programu partnerskiego, które zapewniają resellerom odpowiednie narzędzia wspomagające sprzedaż. Beneficjentami są przede wszystkim regionalni partnerzy producenta, którzy zyskują szansę poprawy swojej pozycji konkurencyjnej na rynku dzięki ulepszonemu procesowi rejestrowania transakcji, ochronie serwisowej obejmującej więcej modeli oraz wyższym rabatom.

W ramach nowego programu partnerzy wybrani do świadczenia usług zarządzanych mogą wykorzystywać w tym celu zaporę ogniową NG Firewall i rozwiązania do backupu. Zwiększono również rabaty oraz limity zakupu produktów i usług Barracuda Networks, których mogą używać partnerzy we własnych środowiskach, wykorzystując je do szkoleń oraz do ochrony i backupu swoich danych. Resellerzy biorą także udział w szkoleniach prowadzonych w ramach internetowego Uniwersytetu Barracuda Networks.

Dystrybutorem rozwiązań Barracuda Networks w Polsce są firmy: Dagma i Contica Solutions.

 

Zapory łatwe w zarządzaniu

Z szerokiej oferty rozwiązań bezpieczeństwa Barracuda Networks, przeznaczonych zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i małych oraz średnich firm, szczególną popularnością cieszą się zapory BarracudaNG Firewall. Rozwiązania, przygotowane w różnych wersjach sprzętowych i jako maszyny wirtualne, to zapory nowej generacji, stworzone z myślą o szybkim wdrożeniu i łatwym zarządzaniu w rozproszonych środowiskach. Działając jako uniwersalne firewalle, oferują ochronę przed przestojami w ruchu i degradacją jakości połączeń, a także zapewniają rozbudowane możliwości kontroli działań użytkowników i aplikacji, z których korzystają.

Zapory NG Firewall umożliwiają administratorom wybór optymalnej sieciowej ścieżki dla najważniejszego ruchu, nadanie mu pierwszeństwa i zapewnienie dostępności łącza. Za pomocą Barracuda NG Control Center zarządzanie wieloma jednostkami NG Firewall trwa tyle samo, co jedną – przekłada się to na optymalizację kosztów związanych z obsługą infrastruktury IT. Wszystkie ustawienia dotyczące urządzeń, klientów oraz reguł polityki bezpieczeństwa są kontrolowane z centralnego serwera Barracuda NG Control Center.

 
Backup i replikacja

Barracuda Networks oferuje także kompletne, zintegrowane z chmurą rozwiązanie Barracuda Backup do ochrony danych w środowiskach fizycznych i wirtualnych, umożliwiające równoczesną replikację danych do zapasowej serwerowni. Jest ono łatwe i szybkie we wdrożeniu oraz zarządzaniu, a dzięki pełnej integracji z chmurowymi usługami Barracudy zapewnia nieograniczoną ilość miejsca na firmowy backup.

Badanie: coraz większe oczekiwania wobec infrastruktury

Na zlecenie Barracuda Networks firma Freeform Dynamics przeprowadziła badanie, w ramach którego zapytała ponad 600 pracowników działów biznesowych i informatycznych z przedsiębiorstw średniej wielkości z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec o wpływ, jaki ewoluujące praktyki biznesowe wywierają na istniejącą infrastrukturę IT. Wyniki badania wskazały kilka trendów biznesowych, które wpływają na coraz większe obciążenie środowisk IT, ale ujawniły też brak pewności dotyczącej właściwego wyboru rozwiązań wśród osób, których zadaniem jest adaptowanie istniejącej infrastruktury informatycznej do nowych wymagań.

Uczestnicy ankiety wskazali, jakie nowe modele biznesowe wpływają na wydajność sieci. Wymienili m.in. coraz częstsze korzystanie w chmurze z kluczowych funkcji biznesowych, tj. poczta e-mail i CRM (69 proc.), coraz powszechniejszy dostęp zdalny i mobilny do sieci biznesowych (62 proc.) oraz ogólny wzrost natężenia i różnorodności ruchu sieciowego (58 proc.). Natomiast jako obszary, które mogą sprawić problemy w przyszłości, wskazywano najczęściej: nowe i zmieniające się przepisy (34 proc.), użycie usług w chmurze (34 proc.) oraz łączność M2M i Internet rzeczy (32 proc.).

Przy nieustannie rosnącym obciążeniu sieci, wyniki badania wskazują na wydajność (74 proc.), niezawodność (66 proc.) oraz bezpieczeństwo sieci (66 proc.) jako obszary, którym należy poświęcić najwięcej uwagi. Chociaż sytuacja w nich się poprawia, to wciąż konieczne są inwestycje w infrastrukturę. Ponadto ponad 61 proc. respondentów uważa, że przygotowanie dla zarządu biznesowego uzasadnienia modernizacji firmowych sieci i pozyskanie na to funduszy stanowi obecnie poważny problem.

Odpowiadając na pytanie, czy istniejąca infrastruktura w firmie poradzi sobie z nowymi wyzwaniami, 94 proc. ankietowanych wyraziło wątpliwości. Największa obawy budziła konieczność uwzględnienia nowych regulacji prawnych. 63 proc. badanych nie było w pełni przekonanych, że systemy działające obecnie w ich firmach umożliwią zachowanie zgodności z przyszłymi, bardziej surowymi przepisami. Połowa uczestników sondażu nie była też pewna, czy zdoła spełnić rosnące wymagania w jednym lub wielu obszarach związanych z ogólnym rozwojem biznesowym (45 proc.), łącznością o znaczeniu krytycznym dla funkcjonowania firmy (46 proc.) lub wykorzystaniem infrastruktury chmurowej (47 proc.).

W związku ze zmieniającymi się wymaganiami biznesowymi coraz więcej specjalistów IT przewiduje, że trzeba będzie podejść do nich w bardziej pomysłowy sposób. 56 proc. respondentów już teraz widzi potrzebę stosowania bardziej wyspecjalizowanych/zaawansowanych rozwiązań informatycznych, a 34 proc. twierdzi, że będą one potrzebne w przyszłości. Co więcej, 51 proc. badanych podkreśla pilną konieczność zastosowania nowego podejścia do infrastruktury, a 32 proc. mówi, że prawdopodobnie okaże się to niezbędne w późniejszym okresie. Wielu ankietowanych uważa też, że nowe sposoby monitorowania sieci i zarządzania nią będą coraz ważniejsze (60 proc. – już teraz; 26 proc. – w dłuższej perspektywie) dla utrzymania jej wydajności w miarę rosnącego obciążenia.

 

Dzięki szerokiej gamie obsługiwanych środowisk oraz integracji z usługą CudaDrive.com, a także usługami wymiany plików od innych dostawców, klient może przy pomocy jednego uniwersalnego rozwiązania Barracudy zastąpić kosztowne i skomplikowane systemy backupu złożone z modułów różnych producentów. Oprogramowanie to gwarantuje także bezpieczną replikację danych do usługi Barracuda Cloud Storage.

Rozwiązania do backupu firmy Barracuda Networks zostały docenione przez analityków IDC, którzy w raporcie za I kwartał 2015 r. w umieścili je na pierwszym miejscu w kategorii zintegrowanych, wyspecjalizowanych urządzeń do backupu (Purpose Built Backup Appliance).

 

Archiwizacja firmowej poczty

Wszystkim przedsiębiorstwom, które chcą zoptymalizować dostęp do korporacyjnych wiadomości e-mail, producent oferuje rozwiązanie Barracuda Message Archiver. Umożliwia ono zmniejszenie rozmiarów repozytorium firmowej poczty i udostępnianie osobom pracującym zdalnie każdej wiadomości, jaką kiedykolwiek wysłali lub otrzymali. Dostęp do korespondencji jest możliwy z każdego miejsca na świecie i niemal z każdego urządzenia.

Rozwiązanie to oferuje również prostą w zarządzaniu platformę typu eDiscovery, przydatną na wypadek konieczności odzyskania wybranych wiadomości e-mailowych w związku z obowiązującymi przepisami prawnymi lub na okoliczność przeprowadzenia procesu dowodowego. System Barracuda Message Archiver może być backupowany z wykorzystaniem rozwiązania Barracuda Backup. Maile z archiwum mogą być też współużytkowane i udostępniane za pomocą usługi CudaDrive.com.

Barracuda Message Archiver zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce, a tym samym redukuje koszty przechowywania korespondencji. Wbudowane mechanizmy kompresji i deduplikacji zapewniają zmniejszenie ilości miejsca potrzebnego do przechowywania archiwum e-maili.

Dodatkowe informacje:

 

Biuro: tel. 223 070 285, Dział handlowy:

emeainsidesales_team@barracuda.com

Artykuł powstał we współpracy z firmą Barracuda Networks.