Bezpieczeństwo danych jest jedną z głównych korzyści ze stosowania backupu w chmurze. Przez ponad dekadę obecności tego typu usług na rynku ich dostawcy rozwiali obawy przed potencjalnym naruszeniem poufności danych klientów. Dzięki temu coraz powszechniejsze stało się wykorzystywanie chmury obliczeniowej, zarówno przez użytkowników indywidualnych, jak i przedsiębiorstwa. Ta forma zabezpieczania zasobów jest wręcz obecnie jednym z najbardziej widocznych trendów technologicznych.

Internauci przekonali się już, że posiadanie kopii zdjęć lub dokumentów w zasobach chmurowych typu Dropbox, OneDrive czy iCloud jest nie tylko wygodne, ale pomaga także chronić ich dane. Przedsiębiorstwa również dostrzegają zalety backupu w modelu cloud. Potwierdza to analiza firmy badawczej TechNavio, według której roczna skumulowana stopa wzrostu (CAGR) globalnego rynku usług backupu w chmurze do 2020 r. przekroczy 27 proc.

Ofertę backupu w chmurze ma także Aruba Cloud. Dzięki usłudze Cloud Backup możliwe jest przechowywanie w profesjonalnym centrum danych automatycznie wykonywanych kopii pojedynczych plików, folderów oraz zawartości całych maszyn wirtualnych lub fizycznych. Wszystkie zabezpieczane dane są szyfrowane kluczem AES, a zarządza się nimi za pomocą jednego graficznego interfejsu użytkownika. Aby zopytymalizować wykorzystanie przestrzeni, wszystkie kopiowane do chmury dane są deduplikowane i kompresowane. Backup realizowany jest metodą przyrostową – po wykonaniu pierwszej kopii, podczas tworzenia kolejnych do chmury przenoszone są tylko powstałe w międzyczasie zmiany.

Aruba Cloud w Polsce

Dostawca nieustannie rozwija ofertę usług. Od października 2017 są dostępne także z centrum danych znajdującego się w  Polsce, zarządzanego przez jednego z liderów rynku. Ma to szczególne znaczenie dla klientów, którzy z różnych powodów, głównie legislacyjnych, zmuszeni są do przechowywania w Polsce danych swoich i klientów. W ten sposób udostępniona jest cała oferta Aruby – wirtualne prywatne serwery Cloud VPS, infrastruktura IT w modelu Cloud Pro, wyniesione prywatne centrum danych Private Cloud oraz usługi Cloud Backup.

Zainteresowani klienci mogą także przenosić instancje wirtualnych maszyn między centrami danych w różnych miejscach w Europie. W ten sposób zapewniona zostaje tzw. georedundancja oraz stały dostęp do danych nawet w przypadku, gdyby całe data center dotknął jakiś problem. Wszystkie placówki Aruby gwarantują wysoką wydajność zasobów IT oraz ich nieprzerwaną dostępność, a dla najbardziej wymagających klientów przygotowane zostały dwa centra danych we Włoszech, którym przyznano certyfikat Rating 4 według normy ANSI-TIA.

 

Usługę Cloud Backup można kupić w modelu pay-per-use (cena wynosi 6,45 zł miesięcznie za każde rozpoczęte 10 GB) lub na zasadzie ustawionego odgórnie rozmiaru przestrzeni dyskowej w pakietach 50 GB (30 zł), 100 GB (55 zł), 250 GB (125 zł) oraz 500 GB (228 zł). Natomiast dla klientów o wysokich wymaganiach przygotowany został plan taryfowy Business Backup, gwarantujący przechowywanie ogromnych ilości danych. W ramach tego planu oferowane są różne pakiety, w cenie od 430 zł za 1 TB do 6880 zł za 20 TB (wszystkie ceny netto). Aruba dopuszcza zmianę planu taryfowego w dowolnym momencie. Każdy użytkownik może mieć wiele kont typu Backup, które opłaca według różnych taryf.

>>> Trzy pytania do…

Marcina Zmaczyńskiego, dyrektora regionalnego Aruba Cloud w Europie Środkowo-Wschodniej

 

CRN Jaką przewagę ma backup w chmurze nad wykonywanym w tradycyjny sposób?

Marcin Zmaczyński Mogłoby się wydawać, że to tylko inne miejsce przechowywania kopii z danymi. Ale backup w chmurze niesie ze sobą wiele dodatkowych korzyści dla użytkowników. Z doświadczenia wiemy, że gdy w firmie pojawi się problem z danymi, źle zaczyna się dziać „po całości”. Na przykład kiedy zaatakuje ransomware, dane są szyfrowane nie tylko na dyskach komputerów osobistych czy serwerów, ale także na dyskach sieciowych. Tymczasem zanim te zaszyfrowane dane zostaną skopiowane także do chmury, administrator ma czas by zorientować się, że coś jest nie w porządku, i zatrzymać wykonywanie backupu.

 

CRN Czy klientowi, który ma aktualne oprogramowanie antywirusowe i twierdzi, że ransomware mu niestraszny, można wskazać jeszcze jakieś inne korzyści?

Marcin Zmaczyński Przede wszystkim antywirusy nie zawsze chronią przed atakiem typu ransomware – w bieżącym roku mieliśmy kilka spektakularnych tego przykładów. Poza tym backup w chmurze szybko zyskuje popularność także dlatego, że stanowi ważny element szerszej strategii gwarantowania stałej dostępności danych i ciągłości działania systemów IT. Przedsiębiorcy zaczynają rozumieć, że poleganie jedynie na lokalnym backupie i firmowej infrastrukturze nie jest optymalną strategią. Wręcz przeciwnie, backup w chmurze jest wybawieniem w przypadku katastrof, np. pożaru, zalania albo zawalenia się budynku. Tą metodą ochrony zasobów interesuje się coraz więcej firm, bo jest znacznie tańsza niż replikacja danych.

 

CRN Część klientów jednak nadal wyraża obawy przed przechowywaniem swoich danych w serwerowni firmy trzeciej…

Marcin Zmaczyński Rzeczywiście, ale badania rynkowe pokazują, że mimo tych obaw to właśnie chęć lepszego zabezpieczenia danych motywuje firmy do wdrażania takich usług jak backup w chmurze czy odzyskiwanie awaryjne w przypadku katastrofy, bazujące na chmurze (Disaster Recovery as a Service). Z wielu przeprowadzonych wśród małych i średnich przedsiębiorstw badań wynika, że najważniejszą korzyścią ze stosowania tej formy backupu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych. Nie ma więc przypadku w tym, że większość nowoczesnych firm wykonuje zdecydowany zwrot ku modelowi usługowemu, m.in. w celu lepszej ochrony swych zasobów IT oraz zagwarantowania wysokiej dostępności danych. Narzędzia te stają się nieocenione dla przedsiębiorstw poważnie podchodzących do przeciwdziałania atakom typu ransomware oraz do kwestii bezpieczeństwa informatycznego.

 

Zgodność z RODO i CISPE

Wchodzące w życie w przyszłym roku unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych od samego początku budziło zainteresowanie dostawców usług chmurowych, niektórzy z nich byli też zaangażowani w jego tworzenie. Dla tej branży bezpieczeństwo danych powierzonych przez klientów ma absolutny priorytet. Dlatego Aruba Cloud w koalicji z ponad 20 dostawcami usług infrastruktury chmurowej w Europie (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe) wprowadziła kodeks postępowania w dziedzinie ochrony danych.

Zgodnie z nim dostawcy usług IaaS nie mogą przetwarzać i profilować danych osobowych klientów na potrzeby marketingu, reklamy lub podobnych działań. Nie mogą tego czynić ani na potrzeby własne, ani w celu odsprzedaży innym przedsiębiorstwom. To tylko jedno z wielu obostrzeń, jakie nałożyły na siebie firmy będące członkami koalicji. Warto wspomnieć, że kodeks CISPE powstał wcześniej niż rozporządzenie RODO i jest zgodny z wymaganiami określonymi w unijnym rozporządzeniu.

Wszystkie usługi chmurowe o zadeklarowanej zgodności z kodeksem CISPE są oznaczone przyjętym do tego celu znakiem. Firmy działające w UE mogą więc dokonać bardziej świadomego wyboru w zakresie przechowywania i przetwarzania swoich danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wszystkie usługi chmurowe, w przypadku których usługodawcy zadeklarowali zgodność z kodeksem CISPE, można znaleźć w publicznym rejestrze pod adresem www.cispe.cloud/publicregister.

Aruba gwarantuje, że nie tylko Cloud Backup, ale wszystkie świadczone przez nią usługi chmurowe spełniają wymogi stawiane przez kodeks CISPE.

Dodatkowe informacje:

Marcin Zmaczyński, Regional Director CEE,

Aruba Cloud, marcin.zmaczynski@arubacloud.pl

Artykuł powstał we współpracy z firmą Aruba Cloud.