Active Backup for Business (ABB) to dostarczane bezpłatnie z wybranymi modelami serwerów Synology NAS nowoczesne oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych z nieograniczonej liczby komputerów z systemem Windows, maszyn wirtualnych VMware, Hyper-V i serwerów plików.

Narzędzie Active Backup for Business ułatwia stworzenie środowiska backupowego, wdrożenie agentów i zarządzanie nimi. Wszystkie elementy tej procedury zostały maksymalnie uproszczone, dzięki czemu przebiega ona sprawnie i w dużej części jest zautomatyzowana.

ABB w bardzo wydajny sposób optymalizuje zgromadzone dane i zabezpiecza tylko unikalne wersje plików (globalna deduplikacja), przez co minimalizowana jest objętość repozytorium backupu. Mechanizm przyrostowej kopii zapasowej identyfikuje i przesyła tylko zmienione bloki w celu skrócenia czasu zabezpieczania danych i zmniejszenia wymaganej przepustowości w sieci.

Użytkownicy mają dostęp do wielu opcji zapewniających szybkie odzyskiwanie pojedynczych plików, jak też całych środowisk (obrazy dysków, partycji, aplikacji) – także z konkretnego dnia, w którym została wykonana kopia. Co ważne, obrazy partycji można przywrócić do maszyny wirtualnej działającej w środowisku Synology VMM. Funkcję tę można wykorzystać także do testowania poprawności wykonania kopii zapasowej obrazu dysku lub partycji.

Charakterystyczną cechą ABB jest bardzo duży poziom automatyzacji zadań. Administrator może skonfigurować szablony w celu określenia częstotliwości tworzenia kopii zapasowych, liczby ich wersji oraz zasad przechowywania na urządzeniach, z uwzględnieniem różnych grup użytkowników. Może również włączyć uprawnionym pracownikom portal samodzielnego odzyskiwania, umożliwiający poruszanie się po osi czasu w celu pobrania plików lub folderów.

Przy projektowaniu mechanizmów tworzenia kopii zapasowych nie zapomniano o bezpieczeństwie danych. Wraz z wersją 2.2 oprogramowania ABB (obecnie w wersji beta) dostępna będzie wbudowana funkcja szyfrowania, która zagwarantuje, że dane przechowywane w archiwum ABB będą ściśle poufne i niedostępne dla użytkowników nieposiadających klucza prywatnego.

Wysoka dostępność

Większość modeli serwerów NAS firmy Synology może być wyposażona w mechanizm zapewniający wysoką dostępność zgromadzonych danych (Synology High Availability). Umożliwia on połączenie dwóch serwerów w klaster, w którym jeden pełni rolę serwera aktywnego, a drugi — pasywnego, w trybie gotowości.    Aktywny serwer obsługuje wszystkie usługi i żądania dostępu do danych, a jednocześnie dane z niego są stale replikowane na serwer pasywny. Kiedy serwer aktywny stanie się niedostępny, automatycznie aktywowany jest serwer pasywny, który umożliwia odzyskanie dostępu do plików i aplikacji w ciągu kilku minut. Intuicyjny interfejs użytkownika znacząco ułatwia konfigurację SHA. Wbudowane narzędzia do zarządzania zapewniają łatwe monitorowanie stanu klastra HA i przeprowadzanie czynności konserwacyjnych.

Rozwiązanie SHA sprawia, że klaster jest wystarczająco wydajny i stabilny do pracy z wymagającymi usługami, np. środowiskiem wirtualizacyjnym. Serwery Synology NAS dobrze współpracują z platformami VMware, Citrix i Windows Server, są też wyposażone w łatwy w obsłudze menedżer jednostek LUN do szybkiego tworzenia, klonowania lub usuwania woluminów.

Dystrybutorami serwerów Synology w Polsce są firmy: AB, EPA Systemy oraz Konsorcjum FEN, zaś jedynym oficjalnym subdystrybutorem jest Action.

Dodatkowe informacje: Przemysław Biel, Senior Key Account Manager Poland, Synology, pbiel-a@synology.com