Październikowy Axis Partners Day skupił zarówno doświadczonych partnerów producenta, jak i tych, którzy dopiero chcą podjąć z nim współpracę. Producent tradycyjnie nagrodził firmy integracyjne w kilku kategoriach, omówił swój plan rozwoju na rynku smart city i przedstawił nowości produktowe. Uczestnikom przybliżono także partnerów technologicznych Axisa. Firmy te (m.in. Citilog, Herta, FF Group, Genetec) miały swoje prezentacje, a także stoiska, na których specjaliści na bieżąco omawiali działanie konkretnych rozwiązań. 

Polscy integratorzy odebrali podziękowania od producenta za lojalną współpracę na trudnym rynku wideo surveillance. Przyniosła ona rekordowo dobre wyniki. Okazuje się, że w pierwszym półroczu 2018 wzrost sprzedaży kamer z logo Axis w naszym kraju wyniósł 60 proc., w porównaniu ze zbytem w tym samym okresie roku 2017. Petr Tosner, Sales Director Axis Communications w Europie Wschodniej,  informując o tych rezultatach, podkreślił jednocześnie, że producent prowadzi stabilną politykę rozwoju, opierając się na długoterminowym podejściu zarówno do klientów, jak i partnerów. Według słów Tosnera, producent dąży do wzmacniania pozycji innowatora, w każdym z obszarów w którym działa: kamer, systemów access control, ip audio czy rozwiązań software’owych. 

Karol Dominiczak, Key Account Manager w Axis dokonał prezentacji firm partnerskich, których działania zostały dostrzeżone i nagrodzone przez producenta w różnych kategoriach. I tak w kategorii „Debiut roku” nagrodę od Axisa odebrała firma Electrum. Za „Dynamiczny wzrost” statuetkę otrzymało przedsiębiorstwo S Nova Security, a „Najlepszym partnerem” okazał się MVB. Anixter został nagrodzony w kategorii „Najlepszy dystrybutor i dynamiczny wzrost”. 

Podczas tej części eventu na szczególną uwagę zasługiwało wystąpienie przedstawiciela Instomu, który pokrótce omówił zrealizowany przez jego firmę projekt, nagrodzony następnie przez Axis. Dotyczył wykonania mobilnego zestawu do monitoringu towarowania wózków widłowych  w jednej z firm logistycznych. Instom wdrożył tam rozwiązanie, które zapisuje obrazy z procesu ładowania sprzętu na palety, transmituje materiał z kamer na żywo (przez system  Wi-Fi w technologii mesh) i integruje go z systemem logistycznym w trybie offline. Projekt został doceniony również przez klienta, dzięki czemu obecnie integrator prowadzi kolejne wdrożenia w dwóch innych jego lokalizacjach.

Partnerzy ADP – czynnik sukcesu 

Agata Majkucińska, Distribution Account Manager w regionie Europy Wschodniej w Axis, omówiła rolę programu ADP (Application Development Partners) we współpracy producenta z partnerami. Obecnie współdziała z Axisem 2,5 tys. firm ADP. Podstawą kooperacji jest platforma aplikacyjna, służąca do tego, aby dostarczać klientom końcowym rozwiązania szyte na miarę.  

Chodzi o to, aby Axis miał jak największą liczbę różnorodnych aplikacji do zarządzania materiałem wizyjnym i funkcjami analitycznymi. Ta współpraca z partnerami ADP to jest nasz czynnik sukcesu – wyjaśniła Agata Majkucińska. 

Menedżerka odniosła się także do strategii producenta w zakresie analizy wideo,  podkreślając, że nie jest on tylko dostawcą kamer, ale promuje również swój software. Fakt ten jednak nie bije w partnerów ADP, gdyż mogą oni łączyć z rozwiązaniami Axisa swoje własne aplikacje – jeśli chodzi o systemy oparte na serwerze. W przypadku systemów związanych z kamerami klientom proponowane są moduły analityczne Axisa oraz, jak to określają przedstawiciele producenta – wiodących na rynku firm trzecich.

O podejściu Axisa do tematyki smart city opowiedział  Dalibor Smażinka, Enterprise Solutions Manager na Europę Wschodnią. Podkreślał, że obecnie w miastach systemy video surveillance są regularnie wykorzystywane do kontroli określonych obszarów. Ewolucja idzie jednak w kierunku bezpieczeństwa publicznego, do realizacji którego stosowane będą inteligentne technologie generalnie podnoszące efektywność w zarządzaniu miastem. 

Mówimy wam o tym, bo smart city to nie tylko ciekawa idea, ale biznes, z którego można czerpać zyski – przekonywał integratorów Smażinka. – Widzimy, że wydatki władz na rozwój smart city rosną. Znaczenia nabiera IoT. To nowy obszar, a miasta bardzo dużo łożą na rozwój w tej dziedzinie. 

Specjalista zwrócił także uwagę na to, że podejście Axisa do biznesu w obszarze inteligentnych miast różni się od podejścia innych producentów, którzy często oferują odseparowane rozwiązania. Po stronie zamawiających pojawia się w związku z tym obawa, czy w przyszłości, w miarę rozwoju potrzeb i technologii, będą mogli przejść na przykład na inne systemy, zmieniając dostawcę.  

To co próbujemy robić, to powiązać systemy różnych producentów i zaoferować klientom całościowe rozwiązanie, na bazie którego można integrować różne technologie – powiedział Enterprise Solutions Manager Axis. 

Kluczową dla tego podejścia jest platforma software’owa odgrywająca zasadniczą rolę w łączeniu vendorów, którzy oferują pojedyncze produkty, adresujące różne potrzeby inteligentnych miast. Axis zaprezentował taką platformę podczas Smart Cities Expo World Congress – są na niej rozwiązania partnerów producenta (Citilog, Dedrone, Genetec, Herta, Sorama i oczywiście samego Axisa) – każde odpowiada za inny obszar, np. Dedrone ma zapobiegać rozmaitym zagrożeniom wynikającym ze pojawiania się dronów w przestrzeni powietrznej aglomeracji, system Herty służy do rozpoznawania twarzy, rozwiązanie Citiloga z kolei do opartego na wideo zarzadzaniu ruchem). Według Dalibora Smażinki, mając taką platformę, Axis stawia na integratorów, którzy stworzą w oparciu o nią dedykowane rozwiązania. Takie, jakich potrzebują konkretne miasta, jak również połączą je z systemami, które już są w danych aglomeracjach wykorzystywane. 

 

CRN Polska było patronem medialnym wydarzenia.