Jedną z głównych nowości w programie partnerskim Amazon Web Services jest uruchomienie specjalnej sekcji partnerskiej dla startupów (APN Global Startup Program) oferujących swoim klientom przynajmniej jeden produkt bazujący na usługach oferowanych przez AWS. Firma gwarantuje im łatwy dostęp do zasobów dla partnerów, m.in. wiele poradników edukujących w zakresie oferowanych rozwiązań oraz możliwość udziału w kampaniach marketingowych, z których wcześniej mogli korzystać wyłącznie najwięksi partnerzy AWS o statusie ISV (Independent Software Vendor). Po pewnym czasie zaś otrzymają regularny status partnerski w programie APN.

Firmom, które dołączą do APN Global Startup Program, przydzielony zostanie Partner Development Manager (PDM), który będzie dla nich pierwszym punktem kontaktu, zaś jego zadaniem będzie dbanie o zapewnienie oczekiwanego wsparcia w zakresie zapewnienia zgodności oferowanych produktów z usługami AWS, wsparcie przy wprowadzaniu produktów na rynek oraz ułatwienia w zakresie sprzedaży.

AWS zdefiniował trzy wymogi, które musi spełnić startup, żeby mógł stać się członkiem nowego programu. Pierwszy to konieczność posiadania wsparcia finansowego z zewnętrznej instytucji (banku lub funduszy inwestycyjnego). Drugi – przynajmniej jeden bazujący na rozwiązaniach AWS produkt musi być już dostępny dla klientów w standardowej ofercie i w pełnej wersji. Trzeci wymóg to deklaracja zarządu danej firmy, że w przyszłości będzie kontynuowała współpracę z AWS, gdzie tylko to będzie możliwe, a także wyznaczy odpowiedzialne za nią osoby.

Na uczestniczenie danej firmy w programie dla startupów zawsze musimy wyrazić zgodę – podkreślił w rozmowie z CRN Polska Doug Yeum, Head of AWS Worldwide Channels and Alliances. – Chcemy zagwarantować, że tylko firmy deklarujące pełne zaangażowanie zostaną jego członkami. Zdajemy sobie sprawę, że ze startupami kojarzy się głównie Dolina Krzemowa, ale w żaden sposób nie wykluczamy tego, żeby w nowym programie uczestniczyły firmy z Europy, a więc także z Polski.

Kolejną ważną nowością jest AWS Service Ready. Jest to system rekomendacyjny dla partnerów technologicznych z całego świata (APN Technology Partners), którzy zapewniają integrację swoich produktów z usługami AWS. Firma deklaruje, że będzie aktywnie promować rozwiązania, które zostaną zakwalifikowane do tego programu i zweryfikowane przez zatrudnionych przez nią architektów rozwiązań oraz wykażą się wysoką dostępnością oraz skalowalną architekturą. W momencie startu tej oferty rozpoczęto promocję rozwiązań zintegrowanych z usługami AWS PrivateLink i Amazon Redshift, a wkrótce dołączą do nich AWS Lambda, Amazon RDS i AWS Outposts.

AWS zapowiedział także dwie nowe dziedziny specjalizacji dla partnerów: AWS Retail Competency (obsługa placówek handlowych) oraz AWS Disaster & Public Safety Competency (dla firm specjalizujących się w tworzeniu rozwiązań dla służb publicznych, a także organizacji zwalczających skutki kataklizmów).