Z badań przeprowadzonych przez firmę konsultingową McKinsey & Company wynika, że ogromna ilość energii zużywanej przez duże centra danych jest marnowana. Znajdujące się w nich serwery odpowiadają z konsumpcję tylko 6-12 proc. mocy. Jednak ocena efektywności energetycznej centrum danych jest zadaniem trudnym, bowiem jest niemożliwa bez precyzyjnego pomiaru ilości pobieranej energii.

Najdokładniejszym narzędziem do pomiaru zużycia energii przez sprzęt informatyczny w szafach rack są inteligentne moduły PDU (Intelligent Rack PDU, IRP). Są one ostatnim urządzeniem na drodze dystrybucji energii do UPS-ów, serwerów, pamięci masowych, przełączników itd., więc tym samym najlepszym punktem do wykonywania pomiarów zużycia energii. Wysokiej klasy IRP-y mają także funkcję zdalnego włączania i wyłączania urządzeń oraz pomiaru i monitorowania parametrów otoczenia.

ATEN ma w ofercie zaawansowane inteligentne moduły PDU z rodziny NRGence (modele 1U i 0U). Umożliwiają one zdalne zarządzanie i monitorowanie zasilania podłączonych urządzeń, chronią przed przeciążeniem i wyposażone są w oprogramowanie DCIM generujące rozbudowane raporty dla administratorów.

Inteligentne zasilanie i oszczędności

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych jednostek dystrybucji energii elektrycznej możliwe jest uzyskanie znacznych oszczędności finansowych (mniej zużytej energii) oraz znaczącej redukcji emisji dwutlenku węgla. Dlatego, dążąc do optymalizacji efektywności energetycznej sprzętu w centrach danych, inżynierowie firmy ATEN we wszystkich rozwiązaniach IRP brali pod uwagę aspekty ekologiczne. Stworzyli także system analizy porównawczej wydajności energetycznej.

Dane o poziomie zużycia energii, informacje diagnostyczne i prognostyczne – potrzebne do wprowadzania zmian optymalizacyjnych – dostępne są dzięki znajdującym się w listwach IRP sensorom.Mierzą one wilgotność powietrza i ciśnienie, a także dostarczają takie informacje jak obliczany dynamicznie współczynnik chłodzenia w szafie rack (Rack Cooling Index, RCI) czy współczynnik temperatury zwrotnej  (Return Temperature Index, RTI). Zazwyczaj sprzęt i infrastruktura centrum danych zużywa lwią część energii, ale tylko jedna trzecia konsumowana jest przez urządzenia IT. Dlatego zmniejszenie zapotrzebowania na energię w infrastrukturze zasilającej i chłodzącej natychmiast przekłada się na poprawę efektywności kosztowej. Oczywiście jest to proces długotrwały i ciągły, wymaga więc wielowymiarowego podejścia oraz dokonania pewnych inwestycji, które z nawiązką zwrócą się po pewnym czasie.

Prowadzenie tego typu analiz i świadczenie usług konsultacyjnych z powodzeniem realizowane jest przez firmy integratorskie. Mogą one dokonywać identyfikacji składników infrastruktury centrum danych, poziomu zużycia energii elektrycznej i ryzyka jej odcięcia. Wnioski z tego audytu powinny być włączone w ogólną politykę przedsiębiorstwa, dzięki czemu częściowo zminimalizowane zostanie ryzyko doprowadzenia do przestoju pracy serwerowni, a więc także działów biznesowych. Poprawne podejście do kwestii energetycznych pomoże także w spełnieniu wymogów dyrektywy ISO 50001, która nakazuje, aby w każdym urządzeniu w centrum danych zarządzanie poborem prądu miało charakter priorytetowy.

Kryteria wyboru inteligentnych modułów PDU

1. Różnorodność funkcji pomiarowych – dostęp do informacji o aktualnym poborze mocy przez wszystkie podłączone urządzenia oraz możliwość ich grupowania i wyliczanie poboru mocy z dokładnością do każdego gniazda (funkcja pomocna przy rozliczaniu, gdy w jednej szafie rack znajduje się sprzęt różnych klientów).
2. Zdalna obsługa – funkcja zdalnego wyłączania urządzeń, szczególnie w serwerowniach, w których nie ma na stałe informatyka. Przydatna jest też funkcja harmonogramu wyłączania wybranych urządzeń, na przykład w nocy.
3. Mechanizm ochronny – zaawansowane zabezpieczenie przed przeciążeniem, zamiast bezpieczników stosowanych w listwach PDU starej generacji.
4. Blokada przed rozłączeniem – mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyjęciem wtyczki z gniazda, np. z wykorzystaniem mechanizmu Lok-U-Plug.
5. Oprogramowanie – dołączone fabrycznie, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji.
aten-logo_opt

Dodatkowe informacje: Michał Kulesza, Product Sales Manager, ATEN, michal.kulesza@pl.aten.com