Wciągu dziesięciu lat funkcjonowania na rynku czeskim Asekol
stworzył wyjątkowo gęstą sieć punktów zbiórki. Organizacja odzysku udostępnia
tamtejszym konsumentom aż 2126 specjalnych kontenerów. Dodatkowo oferuje
możliwość oddania niepotrzebnych elektrosprzętów w 14 tys. innych miejsc.
To oznacza, że na każde 5 km2 kraju przypada jeden punkt tej firmy,
w którym można oddać zużyty sprzęt. Przy czym aktywność Asekolu nie
ogranicza się wyłącznie do zbierania. Spółka zapewnia również dalsze
przetwarzanie odpadów elektronicznych, którego efektywność – jak
zapewniają jej specjaliści – znacznie przekracza planowane normy
europejskie.

– Nasze
know-how, poza Czechami, udało się już z sukcesem wykorzystać także na
Słowacji. W związku z tym wkroczenie na polski rynek jest dla nas
kolejnym logicznym krokiem umożliwiającym budowanie silnej środkowoeuropejskiej
grupy
– wyjaśnia Karel Krejsa,
dyrektor Asekolu.

W Polsce organizacja planuje maksymalnie wykorzystać
wszystkie doświadczenia, które udało jej się zdobyć dzięki członkostwu
w WEEE Forum – prestiżowym europejskim stowarzyszeniu organizacji
odzysku. Specjaliści Asekolu byli zaangażowani w prace nad stworzeniem
WEELEBEX, czyli ogólnoeuropejskiego zestawu norm dotyczących zbierania,
transportu i przetwarzania elektroodpadów. Należy podkreślić, że dwaj
eksperci Asekolu należą do grona certyfikowanych audytorów WEELABEX.

Za cel stawiamy sobie stworzenie
w Polsce nowoczesnej organizacji odzysku, która z jednej strony
zaoferuje klientom wysoki standard zbiórki i przetwarzania zużytego
sprzętu, zaś z drugiej zapewni mieszkańcom wygodną segregację elektroodpadów
– 
podkreśla Adam Gryko, dyrektor Asekol PL.

Coraz ostrzejsze normy europejskie zmuszają producentów
sprzętów elektronicznych do troski o coraz większą efektywność zbiórki
i przetwarzania elektroodpadów. Od 1 stycznia 2016 r. wymagany
poziom zbierania wzrośnie do wysokości 40 proc. wprowadzonego do obrotu
sprzętu. W Czechach Asekol, jako jedyny na rynku, spełnia tę normę już
dziś. Organizacja osiąga również znakomite wyniki w dziedzinie
przetwarzania – większość zebranych drobnych elektrosprzętów dostarcza
bowiem do spółki Enviropol, która w czeskiej Jihlavie dysponuje
najnowocześniejszą w Europie Środkowej linią do przetwarzania
elektroodpadów. Linia ta ma efektywność przetwarzania na poziomie
95 proc., a jej pełna moc przerobowa nie została jeszcze osiągnięta.

W Czechach, dzięki stałemu
zwiększaniu efektywności systemu zbiórki i przetwarzania, udało się
w ciągu 10 lat istnienia spółki Asekol obniżyć opłaty od producentów
dziesięciokrotnie. Jestem w pełni przekonany, że również w Polsce
zaoferujemy wysoką jakość usług oraz konkurencyjne ceny –
zapewnia
Adam Gryko.

Jak podkreśla szef polskiego oddziału przedsiębiorstwa,
bezpośredni wpływ na obniżkę opłat dla producentów i importerów przekłada
się stały wzrost efektywności zbiórki i przetwarzania.