Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez firmę badawczą Boston Consulting Group, w ciągu czterech lat blisko połowa aplikacji będzie sprzedawana w modelu Software as a Service. Użytkownicy coraz częściej szukają rozwiązań działających nie w lokalnej infrastrukturze, lecz w chmurze. Już teraz usługi SaaS generują ponad 90 mld dol. przychodu, co stanowi niemal połowę (47 proc.) całego rynku cloud computing. Aby ułatwić polskim firmom IT tworzenie konkurencyjnych rozwiązań w skali globalnej, Aruba Cloud uruchomiła program partnerski. Ułatwia on tworzenie własnych usług w chmurze bez konieczności posiadania infrastruktury centrum danych. Każdy, kto chciałby dołączyć do programu, może zrobić to w prosty sposób, korzystając z zakładki na stronie Aruba Cloud.

Współpracujący z Aruba Cloud partnerzy mogą sprzedawać rozwiązania chmurowe pod własną marką w modelu „white label”, w którym klienci końcowi odnoszą takie same korzyści, jak gdyby korzystali z usług bezpośrednio. Zalecane jest jednak, aby partnerzy skupiali się na oferowaniu wartości dodanej w postaci wdrożeń narzędzi analitycznych lub świadczenia usług konsultingowych. W tym modelu firmy IT mają przez cały czas pełną kontrolę nad wykorzystaniem wykupionych zasobów i związanymi z tym kosztami. Dzięki temu mogą swobodnie kształtować ceny swoich usług.

Wirtualny dysk i serwer w chmurze

Podstawowym produktem, jaki partnerzy Aruba Cloud mogą oferować swoim klientom, jest usługa Object Storage. Pozwala ona na tworzenie wirtualnych dysków, które rozwiązują problemy z przechowywaniem i udostępnianiem plików. Innym narzędziem, które warte jest zainteresowania klientów końcowych, jest wirtualny serwer prywatny Cloud VPS. Dostępne są cztery prekonfigurowane pakiety o przestrzeni dyskowej 20, 40, 80 oraz 160 GB, których wydajność może być skalowana dowolnie, w zależności od potrzeb użytkownika.

Partnerzy oferujący usługę VPS mogą przygotować dla każdego ze swoich klientów wirtualny serwer i na nim hostować aplikacje. Jeśli okaże się, że któryś z użytkowników potrzebuje zwiększenia wydajności, partner może natychmiast zapewnić mu to z panelu administracyjnego. Cloud VPS jest szczególnie przydatny do testowania nowych rozwiązań i aplikacji oraz w przypadku tworzenia wirtualnych pulpitów. Dodatkowym atutem tego modelu jest niewielki koszt dla partnera, zaczynający się już od 4 zł miesięcznie za instancję serwera w podstawowej konfiguracji.

Dla profesjonalistów

Inną, bardziej zaawansowaną formę współpracy z klientami końcowymi zapewnia usługa Cloud PRO. Dzięki niej partner może zaoferować zasoby o większej mocy obliczeniowej i parametrach zmienianych w czasie rzeczywistym, transfer danych niepodlegający żadnym limitom, redundancję środowiska IT oraz możliwość wyboru hypervisora. Dodatkowo, dzięki rozwiązaniom zastosowanym w centrach danych usługodawcy, partnerzy Aruba Cloud mogą zapewnić swoim klientom umowę SLA gwarantującą dostępność zasobów na poziomie nawet 99,95 proc. w skali roku. Dzięki temu mają pewność, że infrastruktura nie zawiedzie, co ułatwia rozwój własnych, unikalnych produktów.

W ramach usługi Cloud PRO można tworzyć własne wirtualne serwery VPS z system operacyjnym i preinstalowanym oprogramowaniem odpowiadającym indywidualnym potrzebom danego klienta. Użycie jednego z zaproponowanych szablonów gwarantuje uruchomienie serwera w ciągu kilku minut. W przypadku wybrania systemów z rodziny Windows nie ma problemów z licencjami, jako że ich koszty są wliczone w cenę usługi. Rozliczenie następuje w modelu pay-per-use, co oznacza, że partner płaci tylko za wykorzystywane zasoby, a w każdej chwili może zredukować np. przestrzeń dyskową lub pamięć RAM.

 

Trzy pytania do…
Marcina Zmaczyńskiego, Head of Marketing CEE, Aruba Cloud

Na jakie korzyści oferowane przez Aruba Cloud partnerzy powinni zwrócić szczególną uwagę?
Skupiliśmy się na tym, aby nasza infrastruktura do tworzenia i udostępniania aplikacji zagwarantowała ich niezawodne działanie. Z kolei możliwość wygenerowania wirtualnej maszyny o parametrach dostosowanych do konkretnych potrzeb zdejmuje z partnerów i ich klientów konieczność inwestowania w kosztowny sprzęt i obsługę techniczną. Zarówno infrastrukturę, wszelkie potrzebne wsparcie techniczne jak i gwarancję nieprzerwanego dostępu do danych zapewniamy, wykorzystując europejskie sieci centrów danych, spełniające najwyższe normy bezpieczeństwa, w tym certyfikat ratingu 4 według normy ANSI/TIA-942:2014. Pozwala to partnerom skupić się na udoskonalaniu usług i poszukiwaniu nowych klientów. Wykorzystanie Cloud API zapewnia połączenie aplikacji partnera z platformą Aruba Cloud w celu maksymalizacji jej wydajności. Dzięki temu może on korzystać chociażby z panelu analitycznego, aby pozyskać dodatkowe dane do dalszego rozwoju produktu.

Skuteczne zarządzanie całą infrastrukturą wymaga odpowiedniej kontroli nad zasobami. Co Aruba Cloud oferuje w tej dziedzinie?
Udostępniamy partnerom zaawansowane narzędzia do analizy procesów zachodzących w chmurze. Dzięki temu szybko dowiadują się o potencjalnych problemach, np. z przeciążeniem serwera, jeszcze przed wystąpieniem ewentualnego błędu. Monitoring procesów obejmuje aktywność, dostępność oraz czas odpowiedzi strony lub aplikacji webowej, kontrolę serwerów bazodanowych, takich jak MySQL, MS SQL, Oracle oraz PostgreSQL, serwerów pocztowych, DNS i FTP. Tak szeroki zakres zbieranych danych o procesach zachodzących w chmurze ułatwia partnerom także ulepszanie swojego produktu. Mogą zaoferować kontrahentom np. usługę optymalizacji, kiedy zauważą, że pojawiają się problemy z hostowanymi aplikacjami.

Jedną z najczęściej podnoszonych kwestii w kontekście chmury jest ochrona danych…
Zapewniamy ich pełne bezpieczeństwo oraz zgodność procesów przetwarzania z obowiązującymi przepisami. Sposób przechowywania wszelkich danych w infrastrukturze Aruba Cloud oraz fakt, że nie opuszczają one Unii Europejskiej, spełnia wymogi opisane w RODO. Informacje, które partnerzy umieszczają w naszej chmurze, nie są dostępne dla niepowołanych osób ani wykorzystywane w żaden niewłaściwy sposób – nigdy nie są sprzedawane ani przekazywane osobom trzecim. Dzięki temu klienci mogą bezpiecznie powierzyć integratorom wszelkie dane i mieć pewność, że nie narażą się na potencjalne kary. Dodatkowym gwarantem bezpieczeństwa jest zgodność praktyk z Kodeksem Postępowania CISPE, czyli Europejskiego Zrzeszenia Dostawców Usług Chmurowych.

 

Elastyczna chmura prywatna

Dla partnerów realizujących najbardziej zaawansowane projekty dostępna jest usługa Private Cloud, która gwarantuje elastyczne zarządzanie środowiskiem chmurowym. Mogą np. wykorzystać ją do stworzenia platformy, w której klienci będą tworzyli własne aplikacje (wystarczy, że udostępnią im odpowiednie API w celu dostosowania potrzebnych narzędzi do swoich potrzeb). W ten sposób integratorzy mają do dyspozycji rozwiązanie zapewniające oferowanie szerokiego pakietu usług dodatkowych, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów na zakup własnej infrastruktury.

Private Cloud to także szeroki pakiet usług dodatkowych. Partner może zagwarantować swoim kontrahentom wysoki poziom bezpieczeństwa danych dzięki rozbudowanym usługom backupu, gwarantującym przywrócenie działania wszystkich aplikacji w ciągu kilku minut. Dodatkowo, w zależności od przyjętej przez klientów polityki bezpieczeństwa, może dostosowywać formę i częstotliwość wykonywania kopii zapasowej oraz oczywiście odpowiednio to wycenić. Opcja Disaster Recovery as a Service, czyli replikowanie wszystkich plików i procesów w czasie rzeczywistym, zapewnia, że w przypadku awarii lub wystąpienia błędu klienci nie doświadczą przestoju w pracy. Tak wysoki poziom bezpieczeństwa pozwala partnerom Aruba Cloud na zdobycie konkurencyjnej przewagi na rynku.

Bezpieczne dane

Jednym z bardziej atrakcyjnych produktów, jakie mogą zaoferować partnerzy operatora jest usługa backupu w chmurze. Cloud Backup to prosty system zapewniający bezpieczeństwo danych w firmie. Kopie zapasowe są wykonywane automatycznie, tak często, jak wymaga tego klient. Co więcej, kopiowane dane są deduplikowane, co oznacza, że przenoszone są tylko te rekordy, które zostały zmodyfikowane. Cały proces jest bardzo efektywny kosztowo, klient płaci tylko za wykorzystywaną przestrzeń. Inną ciekawą usługą zabezpieczania danych jest Disaster Recovery as a Service. To znacznie bardziej zaawansowane narzędzie, które polega na replikowaniu nie tylko plików, ale całych procesów. Całość odbywa się w sposób ciągły, dzięki czemu w przypadku ewentualnej awarii środowisko klientów partnera natychmiast jest przełączane na jego wirtualną, zduplikowaną kopię.

Dodatkowe informacje: Marcin Zmaczyński, Head of Marketing CEE, Aruba Cloud, marcin.zmaczynski@arubacloud.pl