Aktualna sytuacja rynkowa zmusza wiele przedsiębiorstw do zmian w obszarze procesów biznesowych zachodzących w ich organizacji. To konieczne, aby dostosować się do nowych realiów i zapewnić ciągłość działania biznesu. Głównym wyzwaniem dla przedsiębiorców jest zapewnienie ciągłości łańcucha dostaw, realizowanie zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, a także pozostałych związanych z bieżącym biznesem. Organizacje stoją też przed wyzwaniem dostosowania miejsc pracy, a także sposobu jej wykonywania, oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

Inicjatywy Arrow

Przedłużony został termin płatności o dodatkowe 30 dni na zamówienia HPE. Główną inicjatywą dystrybutora jest uruchomienie programu przedłużonego terminu płatności dla Partnerów biznesowych. Program ten wydłuża termin płatności o dodatkowe 30 dni (ponad aktualnie ustalone warunki) dla każdego zamówienia na produkty HPE, złożonego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. Program obejmuje wszystkie produkty HPE znajdujące się w ofercie Arrow i może przystąpić do niego każdy partner Arrow z ważną umową współpracy. Aby skorzystać z programu wystarczy złożyć zamówienie.

Zasoby DEMO online. Arrow posiada szerokie portfolio rozwiązań HPE gotowych do wypożyczenia i przetestowania. W puli zasobów Demo znajdują się: pamięć masowa HPE Nimble,  rozwiązanie hiperkonwergentne HPE SimpliVity, infrastruktura komponowalna HPE Synergy, oraz pamięć masowa nowej generacji HPE Primera. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację i ograniczenia, dystrybutor uruchomił program wypożyczeń zdalnych, podczas których udostępnia swoje zasoby w trybie wirtualnych labów.

Szczegóły konfiguracji sprzętowych, dostępne są pod linkiem: https://rent.arrowecs.com.pl/wyszukaj/wszystkie/HPE-pl.

Inicjatywy HPE

HPE przygotowało kilka rozwiązań, które w znaczący sposób mogą wspomóc partnerów i klientów końcowych. Do nowych inicjatyw należy między innymi 30 dniowy darmowy dostęp do platformy e-learningowej HPE Digital Learner. Dzięki dostępowi do platformy uzyskuje się możliwość rozwinięcia cyfrowych kompetencji z zakresu Security, AI, Cloud oraz umiejętności miękkich. Aby skorzystać z platformy należy zarejestrować się poprzez stronę https://education.hpe.com/ww/en/training/marketing/digital-learner-landing.html.  W ramach jednej firmy zarejestrować się może dowolna ilość osób/pracowników.

Kolejna inicjatywa dotyczy HPE Integrated Lights-Out (iLO) Advanced – począwszy od 31 marca 2020 r. do 31 grudnia br., partnerzy i klienci końcowi mogą korzystać z licencji HPE iLO Advanced bez jakichkolwiek opłat. Licencja HPE iLO Advanced umożliwia zarządzanie serwerami w trybie zdalnym, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa. W połączeniu z darmowym rozwiązaniem HPE iLO Amplifier Pack, otwierają się dodatkowe możliwości związane między innymi z automatyzacją obsługi. HPE ILO Amplifier Pack to zaawansowane rozwiązanie do inwentaryzacji serwerów, aktualizacji oprogramowania układowego i sterowników.

HPE iLO Amplifier Pack pomaga także w ręcznym i automatycznym odzyskiwaniu systemów z uszkodzonym oprogramowaniem. Skaluje się do tysięcy serwerów, redukując zbędne przestoje do minimum. Aby skorzystać z tej inicjatywy, należy uzupełnić kwestionariusz online dostępny na stronie https://www.hpe.com/us/en/resources/integrated-systems/ilo-advanced-trial.html. Należy pamiętać, że z darmowej wersji licencji można korzystać tylko do 31 grudnia 2020 r.

Zapraszamy do kontaktu pod adresem dawid.blakala@arrow.com.