Najważniejszym narzędziem komunikacyjnym w przedsiębiorstwach niezmiennie pozostaje poczta elektroniczna. Przesyła się nią niemal 90 proc. informacji o decyzjach biznesowych, umów i dokumentów finansowych. Poza tym w wielu przypadkach firmy są zobowiązane przez prawo do przechowywania wiadomości elektronicznych przez określony czas.

Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa liczba e-maili gwałtownie rośnie, w dodatku najczęściej w niekontrolowany sposób. Chociaż firmy od dawna nie mają wątpliwości, że archiwizacja poczty jest niezbędna, w praktyce nie zawsze potrafią ten proces skutecznie przeprowadzić. Co więcej, mimo że narzędzia do przechowywania plików i zarządzania nimi (w tym oprogramowanie do archiwizowania
e-maili) oferują coraz większe możliwości, przedsiębiorstwa wciąż nie potrafią się nimi właściwie posługiwać.

Powszechnie bowiem interakcja, np. z systemem do archiwizowania poczty, kończy się na zainstalowaniu i skonfigurowaniu narzędzia, którego potem trudno użyć. Może to prowadzić do poważnych problemów z odzyskiwaniem danych. Tymczasem w nowoczesnej firmie jedynym wartościowym archiwum pocztowym jest takie, którego zarówno dział IT, jak i użytkownicy używają na co dzień.

Robert Włodarczyk

dyrektor handlowy, AKBIT

Większość klientów nie zdaje sobie sprawy z korzyści płynących z archiwizacji poczty elektronicznej. Najczęściej do incydentu wymagającego dostępu do poczty historycznej. Dopiero wtedy odkrywają, że możliwe jest uzyskanie bardzo szybkiego dostępu do informacji, której odnalezienie wcześniej trwało nawet kilka godzin. Ma to szczególne znaczenie wtedy, gdy w grę wchodzi czas i pieniądze, czyli np. w wypadku utraty danych pocztowych przez kluczowych pracowników firmy.

 

Skrzynka o nieograniczonym rozmiarze

Rozwiązanie Cryoserver zaspokaja potrzeby większości przedsiębiorstw, które borykają się ze stworzeniem i skutecznym egzekwowaniem reguł polityki zarządzania pocztą elektroniczną, przechowywania wiadomości e-mail oraz wykorzystywania treści w nich zawartych. Takiej, która spełniałaby wymagania zarówno biznesowe, jak i prawne.

Oprogramowanie to służy do tworzenia archiwum o praktycznie nieograniczonym rozmiarze, do którego bezpiecznie kopiuje się w czasie rzeczywistym e-maile docierające do serwera pocztowego. Cryoserver umożliwia użytkownikom szybkie samodzielne odzyskiwanie e-maili z archiwum, co oszczędza czas i zmniejsza liczbę zapytań kierowanych do działów IT. Ogranicza także znacząco wykorzystanie zasobów przez serwer pocztowy, ponieważ kompresuje, deduplikuje i szyfruje e-maile na oddzielnym serwerze. W rezultacie oszczędność przestrzeni dyskowej przeznaczonej dla serwera pocztowego może wynosić nawet 75 proc. Cryoserver przekształca zawartość dotychczas wykorzystywanych plików z wiadomościami z poczty elektronicznej w jedno łatwe do przeszukiwania archiwum. Dzięki temu spada ryzyko uszkodzenia bazy z e-mailami, na co szczególnie podatne są pliki PST.

Produkt marki Cryoserver jest przeznaczony dla firm każdego rodzaju i wielkości – od małych i średnich do ISP. Może być instalowany w siedzibie klienta, ale jest też oferowany w modelu Software as a Service. W wersji do instalacji jest dostarczane jako appliance działający w trybie plug-and-play albo oprogramowanie wdrażane na sprzęcie klienta lub wirtualnym serwerze. Bez względu na to, jaką wersję wybierze klient, Cryoserver zapewni ten sam poziom bezpieczeństwa i niezawodności oraz komfort użytkowania. Rozwiązanie umożliwia zdalny dostęp do archiwum, np. przy użyciu aplikacji mobilnych dostosowanych do urządzeń z systemami Android, iOS, Windows Mobile i BlackBerry OS.

 

Uwaga, nadchodzi GDPR

Jednym z najważniejszych argumentów za zainwestowaniem w rozwiązanie do archiwizacji poczty jest konieczność zachowania zgodności z przepisami prawnymi. To kryterium wyboru stało się jeszcze ważniejsze ze względu na nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli General Data Protection Regulation. Jest ono obecnie jednym z najgorętszych tematów w branży IT, ponieważ wejdzie w życie już w 2018 r. W efekcie każde przedsiębiorstwo musi już dziś znacznie więcej uwagi poświęcić sposobom zabezpieczania informacji, także przesyłanych pocztą elektroniczną.

GDPR obejmuje wszelkie formy działań związanych z danymi. Wprowadza przepisy dotyczące bezpieczeństwa informacji, odpowiedzialności za nie, retencji wiadomości e-mail i powiadomień o naruszeniu ochrony danych osobowych. Rozporządzenie wzmacnia mechanizmy ochrony prywatności, które mają być stosowane domyślnie, już w fazie projektowania procesów i rozwiązań IT. Dotyczy to m.in. prawa do bycia zapomnianym oraz do przesyłania danych między usługodawcami. W ten sposób GDPR wpłynie na działanie wszystkich przedsiębiorstw, a już szczególnie tych, których praca wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych i informacji przechowywanych cyfrowo (np. w postaci e-maili). Do zaostrzonych wymogów będą musiały dostosować się zwłaszcza takie sektory jak administracja państwowa, ochrona zdrowia oraz usługi finansowe i prawne.

Nowe przepisy znacznie bardziej rygorystycznie traktują kwestię powiadamiania władz o naruszeniu ochrony danych osobowych. Niedopełnienie procedur będzie skutkowało niezwykle wysokimi grzywnami (dochodzącymi do 20 mln euro bądź 4 proc. całkowitego dochodu firmy). Nie powinno być zaskoczeniem, że najwięcej naruszeń ochrony informacji dokonują pracownicy odchodzący z przedsiębiorstw, wykorzystujący dane, do których mieli dostęp. Dlatego tak istotne staje się właściwe desygnowanie praw dostępowych oraz umiejętność ich audytu. Ponieważ firmy będą miały jedynie 72 godziny na poinformowanie odpowiednich organów o naruszeniu ochrony danych, bardzo ważna staje się możliwość szybkiego odszukiwania i odzyskiwania wiadomości e-mail.

Na przedsiębiorstwa zostanie nałożony obowiązek przechowywania informacji przez zadany czas (zależny od typu danych) oraz niszczenia danych osoby chcącej skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. Każdy będzie mógł także wystąpić z wnioskiem o dostęp do swoich danych, by dowiedzieć się, jakie informacje są w posiadaniu firm. Dlatego przedsiębiorstwom, które będą miały do czynienia z wieloma tego typu zleceniami, posiadanie szybkich i precyzyjnych narzędzi do przeszukiwania dużych baz danych zapewni znaczną oszczędność czasu.

 

Archiwizowanie poczty najważniejsze

Gdy przepisy się zaostrzają, coraz więcej zależy od systemów zarządzania plikami, takich jak archiwizacja poczty. Skorzystanie z rozwiązania Cryoserver umożliwia zachowanie zgodności z regulacjami, bez względu na to, jak szybko będą przyrastać dane.

Rozporządzenie GDPR sprawia, że rośnie znaczenie takiego rozwiązania do archiwizacji poczty, z którego łatwo korzystać. Dzięki temu pracownicy zyskują dostęp do potrzebnych danych bez kontaktowania się z działami IT. Te z kolei mogą ustalać reguły retencji wiadomości e-mail, by dane były usuwane w odpowiednim momencie. Mają też możliwość dokonywania kontrolnych przeszukiwań i usuwania efektów nadużyć w przypadku wykorzystywania dostępu do cudzych skrzynek pocztowych przez uprzywilejowanych użytkowników.

Wyłącznym dystrybutorem rozwiązania Cryoserver w Polsce jest AKBIT.

Dodatkowe informacje:

Krzysztof Meller,

CEO, AKBIT, sales@akbit.pl

Artykuł powstał we współpracy z firmami Cryoserver i AKBIT.