W marcu ubiegłego roku, jeszcze zanim wprowadzono stan epidemii, większość respondentów naszej ówczesnej internetowej ankiety wyrażała obawy o dalsze funkcjonowanie swoich firm. Na pytanie: „Czy epidemia koronawirusa ma negatywny wpływ na Twój biznes?” aż 54 proc. respondentów odpowiedziało „tak”, a 34 proc. przyznało, że „jeszcze nie, ale obawiamy się tego”. Jedynie 9 proc. ankietowanych było zdania, jakoby koronawirus nie niósł za sobą zagrożenia dla ich biznesu, a 3 proc. wybrało odpowiedź: „wręcz przeciwnie, wpływ jest/będzie pozytywny”.

Półtora roku później, w czerwcu 2021 r., zapytaliśmy: „Czy przychody Twojej firmy w okresie od marca 2020 r. do marca 2021 r. wzrosły, zmalały czy pozostały na podobnym poziomie?”. Okazało się, że większą sprzedaż zanotowało 41 proc. pytanych, jej spadek 26 proc., zaś w przypadku 33 proc. respondentów wpływy do firmowej kasy nie uległy zmianie ani w jedną, ani w drugą stronę.

Fakt, że trudna sytuacja w kraju sprzyjała wielu firmom IT potwierdzają wyniki ankiety, w której szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: „Jak łagodzenie obostrzeń wpłynęło na przychody Twojej firmy?” (dane zbieraliśmy w okresie 23 czerwca – 11 lipca br.). W tym przypadku zmian nie dostrzegło 39 proc. badanych, natomiast odsetek firm, które doświadczyły spadku obrotów (37 proc. wskazań) był wyższy niż szczęśliwców, których biznes przyspieszył (24 proc.).

Źródło: CRN.pl

Nowa „normalność”

Co ciekawe, aż 40 proc. respondentów kolejnej ankiety CRN.pl zapowiada, że po wakacjach zamierza  wrócić do stacjonarnego trybu pracy, a model zdalny utrzymany zostanie w przypadku 24 proc. firm IT. W wariancie hybrydowym chce działać w sumie 36 proc. uczestników ankiety.

Co ważne, blisko jedna firma na trzy prowadzi politykę, w ramach której przekonuje swoich pracowników do szczepień na Covid-19. Zdecydowana większość zarządów uważa jednak, że to prywatna sprawa poszczególnych pracowników i nie zamierza wywierać na nich presji. W przypadku co dziesiątego przedsiębiorstwa sposób podejścia do tej kwestii był w sierpniu br. wciąż na etapie rozważań.

W omawianych ankietach CRN.pl wzięło udział 276 respondentów.