Czy mamy do czynienia nie tyle ze spowolnieniem, ale wręcz gwałtownym hamowaniem polskiego sektora IT? Tak wynikałoby z ankiety wśród czytelników portalu CRN.pl, co mocno kontrastuje z nastrojami w latach 2020–21, kiedy to przyspieszona cyfryzacja windowała wskaźniki sprzedaży na wyjątkowo wysoki poziom. Po wybuchu wojny i skokowym wzroście inflacji oraz kosztów prowadzenia działalności, przy jednoczesnej obawie konsumentów o surowce grzewcze, chęć do konsumpcji wygasa, co przekłada się na wyniki firm.

Źródło: CRN.pl

Nic dziwnego, że jedynie 23 proc. respondentów cieszyło się zwiększeniem przychodów w II kwartale tego roku w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Podobne wyniki sprzedaży uzyskało 17 proc. ankietowanych, natomiast aż 60 proc. musiało pogodzić się ze spadkiem obrotów. Co ciekawe, bardzo podobnie rozłożyły się głosy w odpowiedzi na pytanie o przewidywane przychody w III kwartale 2022 r. Do optymistów zalicza się 23 proc. pytanych, a odsetek pesymistów wynosi 61 proc. 16 proc. osób jest zdania, że III kwartał tego roku będzie podobny pod względem wartości sprzedaży do ubiegłorocznego.

Kwestia zatrudnienia

Jedną z oczywistych bolączek, jakie odczuwają firmy IT, jest problem z pozyskaniem i utrzymaniem specjalistów. Lukę częściowo wypełniają obcokrajowcy, co zresztą stanowiło jedno z założeń programu wizowego Poland.Business Harbour. Dzięki niemu białoruscy programiści i informatycy uzyskują rządową pomoc w podejmowaniu pracy na polskim rynku. Zapytaliśmy czytelników portalu CRN.pl czy program ten powinien być rozszerzony o specjalistów z nowych krajów? Okazuje się, że na tak jest zaledwie 13 proc. pytanych, podczas gdy przeciwników takiego rozwiązania jest 29 proc. Większość respondentów (58 proc.) w ogólnie nie słyszało o tego typu inicjatywie.

Tymczasem organizacja branżowa SoDA uważa, że specjaliści IT z krajów CEE nie zapełnią luki kadrowej w Polsce i trzeba rozszerzyć program wizowy Poland.Business Harbour (obejmujący teraz kraje Europy Wschodniej i Kaukazu) o takie kierunki jak Indie, Ameryka Łacińska i Bałkany. Podobnego zdania jest również think-tank Emerging Europe, podkreślając, że polski rynek IT zaczyna ustępować pod względem konkurencyjności nie tylko Estonii, ale także Rumunii i Bułgarii.

W omawianych ankietach wzięło udział 157 osób.