Na pytanie, jaki był III kwartał tego roku pod względem przychodów, aż połowa respondentów odpowiedziała, że gorszy niż rok wcześniej. Lepszy okazał się jedynie dla 31 proc. firm, podczas gdy w przypadku 19 proc. biznes „kręcił się” w tym okresie tak samo, jak rok wcześniej. Nic dziwnego, że z kolei na pytanie o prognozy przychodów w IV kwartale optymiści, a więc liczący na wzrost rok do roku, stanowią jedynie 14 proc., a podobnych rezultatów do tych z roku 2021 spodziewa się 18 proc. respondentów. Tymczasem aż 68 proc. uczestników tej właśnie ankiety oczekuje spadku obrotów, choć przecież chodzi o tradycyjnie najlepszy okres w całym roku kalendarzowym.

W tej sytuacji nie dziwi, że 24 proc. resellerów i integratorów rozważa cięcie kosztów jeszcze w tym roku, podczas gdy 61 proc. już podjęło taką decyzję. Jedynie 15 proc. pytanych nie zamierza w najbliższych miesiącach podejmować tego typu działań.

Źródło: CRN.pl

Nie tylko mali i średni

Co ciekawe, obecne problemy wynikające ze spowolnienia gospodarczego, inflacji i niepewnej sytuacji geopolitycznej, dotykają również największe korporacje. Niedawno Microsoft zwolnił blisko 1 tys. pracowników w różnych działach na całym świecie. Według niepotwierdzonych oficjalnie doniesień redukcje miały dotyczyć między innymi dywizji Xbox, Edge oraz Studio Alpha (tworzy symulacje gier strategicznych dla sektora wojskowego i przedsiębiorstw). „Podobnie jak wszystkie firmy, regularnie oceniamy nasze priorytety biznesowe i wprowadzamy odpowiednie poprawki strukturalne” – komunikuje rzecznik firmy, pytany o zwolnienia. Jednocześnie zapowiada inwestycje i rekrutacje w kluczowych obszarach w nadchodzącym roku.

Wcześniej, bo w lipcu br., Microsoft informował o zwolnieniach „niewielkiej liczby pracowników”, a także o ograniczeniu rekrutacji w niektórych obszarach, w tym Azure i rozwiązaniach cyberbezpieczeństwa. Wyhamowano tempo naborów także w jednostkach odpowiedzialnych za takie systemy, jak Windows, Office i Teams. Z kolei w sierpniu br. pojawiły się doniesienia o likwidacji jednostki Modern Life Experience z 200-osobowym zespołem.

Informacje o zwolnieniach albo zmniejszeniu rekrutacji z powodu niepewnej sytuacji w gospodarce dotyczą w minionych miesiącach także takich tuzów, jak Amazon, Google, Oracle czy Salesforce.

Jednocześnie rosną zaległości płatnicze przedsiębiorstw w sektorze, do którego należą firmy IT. W ciągu roku przeterminowane długi przedsiębiorstw z sektora informacja i komunikacja urosły do 590 mln zł – jak wynika z Rejestru Dłużników BIG Informator (o 7 proc. więcej niż rok wcześniej). Masa długów powiększa się w całej gospodarce – we wszystkich branżach urosła w ciągu roku o ponad 2 mld zł, do 39,2 mld zł. Według BIG InfoMonitor blisko co druga firma ma problem terminową płatnością od kontrahentów, a wśród tych najczęściej wskazywanych są wydłużone terminy zapłaty, na co skarży się już co piąty przedsiębiorca.

Co więcej, firmy MŚP zmagają się też z inflacją. W walce z drożyzną sięgają po różne rozwiązania: kupują na zapas, szukają tańszych zamienników bądź wstrzymują inwestycje. W II kw. br. relacja inwestycji do PKB spadła do poziomu 15 proc. i jest to jeden z najniższych wyników w UE.

W ankietach wzięło udział 187 osób.