W dzisiejszym otoczeniu biznesowym i produkcyjnym działy IT stoją przed wyzwaniem rozbudowy, zarządzania oraz zabezpieczania sieci, które muszą być skalowalne wraz ze zwiększającą się liczbą pracowników i rosnącym wykorzystywaniem urządzeń w firmie. Ciągłe skupianie się na kontroli kosztów oznacza jednak, że nawet przy zwiększających – i rozrastających się – obciążeniach administratorzy infrastruktury IT nie otrzymują dodatkowych budżetów na inwestycje, których potrzebują. To oznacza, że muszą poszukiwać nowych rozwiązań do zarządzania całym cyklem wykorzystania sprzętu.

Przy czym systemy takie muszą być zobrazowane, przygotowane i wdrożone. Następnie należy dopilnować, aby miały zainstalowane najnowsze aktualizacje – począwszy od oprogramowania sprzętowego po aktualizacje chroniące przed wirusami – oraz inne narzędzia dotyczące zabezpieczeń. Z kolei podczas eksploatacji wszystkich urządzeń, dział IT musi również zapewnić monitorowanie stanu zasobów oraz systemów. Operacja taka stanowi wyzwanie już dla jednego biura, a wiele lokalizacji czy praca zdalna szybko zwiększają skalę wyzwania – wymagając rozwiązywania problemów w trybie natychmiastowym.

W takiej sytuacji niezwykle przydatne okazują się rozwiązania do zarządzania systemami klienckimi na dużą skalę. Takie, które umożliwiają organizacjom IT skalowanie możliwości kontrolowania, monitorowania oraz zabezpieczania eksploatowanych urządzeń. Czy to w kwestii komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów, terminali, czy nawet smartfonów, dział IT potrzebuje łatwych rozwiązań, które zautomatyzują i zintegrują skalowalne środowisko. W ten sposób zespoły informatyczne mogą pomóc organizacjom zwiększyć produktywne wykorzystanie urządzeń bez podnoszenia kosztów, a dział IT może się skupić na strategicznych zadaniach.

U podstaw rozwiązań z zakresu zarządzania stoi konsola zarządzania używana przez administratora IT do monitorowania urządzeń klienckich i zarządzania nimi. Stosowany jest przy tym co najmniej jeden proces agenta działający w zarządzanych systemach klienckich, a ponadto centralne repozytorium do przechowywania informacji (z umożliwionym raportowaniem) o zarządzanych systemach klienckich.

In-Band czy Out-of-Band?

Wspomniane powyżej rozwiązania dzielą się na dwie kategorie: w paśmie (In-Band, IB) oraz pozapasmowe (Out-of-Band, OOB). Rozwiązania do zarządzania in-band wymagają, aby komputer był włączony, miał w pełni działający system operacyjny (OS) i połączenie z siecią w firmie. Rozwiązania do zarządzania pozapasmowego (OOB) nie wymagają działającego systemu operacyjnego ani włączonego systemu, ale komputer osobisty cały czas musi być połączony z siecią. To oznacza, że podstawowe działania związane z zarządzeniem wciąż można wykonywać, nawet przy niepoprawnie uruchomionym systemie operacyjnym – bądź gdy system jest wyłączony, w trybie uśpienia lub hibernacji.

Efektywne rozwiązania do zarządzania w paśmie, działające poprzez oprogramowanie uruchomione w systemie operacyjnym, mogą stanowić najważniejsze narzędzia w zarządzaniu stacjonarnymi i mobilnymi komputerami. Wiele organizacji już polega na rozwiązaniach do zarządzania In-Band, takich jak Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) czy Microsoft Endpoint Manager (MEM). Te rozwiązania są niezależne od sprzętu, umożliwiając pełne zarządzanie systemami z procesorami AMD oraz Intela za pomocą jednego, ujednoliconego rozwiązania. 

Zacznij od środowiska systemowego użytkownika

Żeby zmniejszyć zarówno koszty, jak i zoptymalizować czas, działy IT powinny w pierwszej kolejności skupiać się na efektywnym zarządzaniu systemem klienckim w jego uruchomionym środowisku systemowym. Wykorzystanie istniejących narzędzi do zarządzania w bezpośrednio uruchomionym sprzęcie użytkownika i stosowanie najlepszych praktyk, gdy komputer jest włączony, z uruchomionym systemem operacyjnym, może zapewnić oszczędności w realizacji zadań. 

Gdy organizacja ma już solidne podstawy zarządzania bezpośrednio infrastrukturą na bazie uruchomionego systemu użytkownika, dział IT może sięgać po dodatkowe korzyści, umożliwiając obsługę podstawowych funkcji zarządzania z poziomu nieaktywnego użytkownika sprzętu. Choć rozwiązania do zarządzania w paśmie zaspokajają większość codziennych przewidywalnych potrzeb IT, czasami pojawia się konieczność zarządzania systemem, który jest wyłączony lub znajduje się w stanie, w którym system operacyjny jest niedostępny. W tym momencie kluczowe staje się wspomniane wyżej zarządzanie pozapasmowe (Out-of-Band).

Korzyści zarządzania: AMD PRO Manageability

Zarządzanie AMD PRO łączy funkcje zarządzania In-Band i Out-of-Band w jednym rozwiązaniu – umożliwiając zespołom IT zarządzanie flotą komputerów osobistych. Procesory AMD Ryzen PRO z funkcją Zarządzania AMD PRO obsługują standard Desktop and Mobile Architecture for System Hardware (DASH). DASH to otwarte, wielooperacyjne rozwiązanie oparte na standardzie sieci web umożliwiające bezpieczne zarządzanie komputerami stacjonarnymi i mobilnymi.

Zarządzanie AMD PRO Manageability zintegrowane z popularnymi konsolami zarządzania In-Band SCCM i MEM, umożliwia działom IT używanie jednej konsoli zarówno do zarządzania w paśmie, jak i poza nim, upraszczając wsparcie oraz wymagania narzędziowe potrzebne do zarządzania systemami zgodnymi z DASH. Połączenie możliwości zarządzania w paśmie ze standardem branżowym DASH, niezależnym od producentów sprzętu jak i procesorów, z możliwością zarządzania pozapasmowego, znacznie ułatwia rozwiązywanie rozbudowanych wyzwań IT. To oznacza, że systemy nie muszą być włączone po godzinach w celu instalowania nowych wersji oprogramowania. Dzięki standardowi DASH można przyspieszyć proces wdrażania aktualizacji, włączając wszystkie systemy przed wysłaniem krytycznej aktualizacji. Następnie po wdrożeniu wszystkich poprawek można wyłączyć systemy w celu oszczędzania energii.

Kolejnym wyzwaniem IT jest wsparcie użytkowników, które często wymaga osobistego kontaktu. Standard DASH zapewnia możliwość zdalnego zdiagnozowania i rozwiązania problemów z systemami pod kątem awarii komponentów sprzętowych, problemów z konfiguracją systemu BIOS lub problemów na poziomie systemu operacyjnego. W razie potrzeby istnieje nawet możliwość ponownego odtworzenia obrazu systemu, przekierowując go do startu z innego obrazu uruchamialnego z dysku sieciowego, bootowalnego dysku CD lub DVD, dysku naprawczego lub innego urządzenia bootowalnego – bez udziału użytkownika na miejscu.

Łatwiejsze zarządzanie urządzeniem klienckim

Narzędzia i technologie zarządzania oparte na otwartych standardach obniżają ogólne koszty zarządzania poprzez uproszczenie zadań z nim związanych. Zamiast uczyć się złożonego, często nadmiarowego, zestawu narzędzi do zarządzania dla każdego producenta, administratorzy IT mogą używać ujednoliconego zestawu narzędzi do zarządzania systemami wielu dostawców. Umożliwia to organizacjom zredukowanie kosztów oraz złożoności zarządzania heterogenicznymi środowiskami bez obniżania standardów gotowości i bezpieczeństwa rozwiązań IT. Oznacza to również, że działy IT mogą wykorzystywać swoją wiedzę do rozwiązywania krytycznych potrzeb biznesowych, zamiast żonglować specjalistycznymi narzędziami do zarządzania określonymi systemami.  

Więcej informacji o procesorach AMD Ryzen PRO zamieszczono tutaj.  

Autorzy:  
  • Dan Ivanciw, menedżer w Technology Enablement Group
  • Chris Stoecker, inżynier wsparcia klienta w AMD