Acronis Cyber Protect Cloud to pierwsze w branży rozwiązanie, które w ramach jednego agenta i jednej konsoli łączy w sobie sfery: cyberbezpieczeństwa, ochrony danych i zarządzania urządzeniami końcowymi. Takie podejście znacznie zmniejsza ilość zasobów potrzebnych do prowadzenia działalności, ponieważ platforma udostępnia użytkownikom wiele narzędzi. Ponadto zapewnia MSP łatwe możliwości sprzedaży dodatkowej w celu zwiększenia rentowności. Mogą oni stać się także hurtowymi dostawcami usług dla innych sprzedawców detalicznych (do tego celu służy funkcja zarządzania sprzedawcami).

Acronis Cyber Protect Cloud jest łatwy do wdrożenia dzięki automatycznemu wykrywaniu maszyn i mechanizmowi zdalnej instalacji agenta. Ogranicza prace administracyjne dzięki scentralizowanemu, wielodostępnemu, grupowemu zarządzaniu oraz wbudowanym bezpiecznym połączeniom zdalnym, stosowanym w celu zapewniania pomocy.

Service Providerzy mogą skuteczniej śledzić i planować swoją pracę dzięki gromadzeniu katalogu sprzętu wykorzystywanego przez klienta, śledzeniu zmian, ocenie podatności oraz scentralizowanemu monitorowaniu i raportowaniu z jednego miejsca. Rozwiązanie to znacznie ułatwia im prowadzenie codziennych zadań, ponieważ zintegrowane jest z najpopularniejszymi narzędziami typu Remote Monitoring & Management (RMM) i Professional Services Automation (PSA) takich producentów, jak: Autotask, ConnectWise, Kaseya, Atera, Plesk, cPanel, CloudBlue i AppDirect.

Chmura otwiera nowe możliwości

Każdy klient może mieć inne preferencje dotyczące tego, czy chce przechowywać swoje dane lokalnie czy w chmurze. Acronis oferuje Service Providerom możliwość utworzenia kopii zapasowej w chmurze hostowanej przez Acronis, Google lub Microsoft, w chmurze klienta lub w zasobie pamięci masowej w sieci lokalnej.

Dzięki zaangażowaniu chmury w proces tworzenia kopii zapasowych możliwe stało się też realizowanie scenariuszy zapewniających wysoką dostępność środowisk IT, które wcześniej leżały poza zasięgiem małych i średnich firm. Jednym z nich jest odtwarzanie danych do zasobów znajdujących poza siedzibą firmy po wystąpieniu katastrofy naturalnej (pożar, zalanie, zawalenie się budynku), rozległym cyberataku lub poważnej awarii.

DODATKOWE MODUŁY  

Advanced Packs dla usługi Acronis Cyber Protect Cloud

  • Advanced Security – zintegrowana ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, filtrowanie adresów URL, zapobieganie exploitom
  • Advanced Backup – wykonywana w trybie ciągłym kopia danych, także z takich systemów jak SAP HANA, Oracle DB, MariaDB, MySQL i klastrów aplikacji
  • Advanced Disaster Recovery – zarządzanie przywracaniem środowiska IT do pracy po awarii lub katastrofie, przełączanie awaryjne systemów produkcyjnych, VPN typu site-to-site
  • Advanced Email Security – zabezpie-czenie przed spamem, phishingiem, atakami z włamaniem do poczty służbowej (BEC), zaawansowanymi trwałymi zagrożeniami (APT) i atakami typu zero-day
  • Advanced File Sync and Share – usługa synchronizacji i udostępniania plików zapewniająca pełną kontrolę nad lokalizacją danych
  • Advanced Management – zarządzanie instalowaniem aktualizacji oprogramowania, wprowadzanie poprawek w sposób bezpieczny dla systemu, monitoring stanu dysku twardego