Cechą wyróżniającą departament Value+ na tle konkurencji jest rozbudowany Dział Wsparcia Technicznego. Zatrudnieni w nim eksperci świadczą usługi doradcze w zakresie rozwiązań do budowy sieci lokalnych (przewodowych oraz bezprzewodowych) i rozległych, infrastruktury centrum danych (serwery, pamięci masowe, zasilanie awaryjne), oprogramowania (systemy operacyjne, wirtualizacja, bazy danych, oprogramowanie narzędziowe, backup i archiwizacja), rozwiązań ochronnych, monitoringu wideo oraz zunifikowanej komunikacji. W dziale pracują doświadczeni i wysoko wykwalifikowani inżynierowie, których umiejętności poświadczone są licznymi certyfikatami wiodących producentów (Cisco, Dell, EMC, HP, Symantec, Veeam, VMware i innych).

Zespół działu Value+ pomaga partnerom handlowym w ich pracy nad zaawansowanymi projektami – od początkowego etapu, jakim jest analiza potrzeb klienta, przez wdrożenie, aż do jego zakończenia i momentu odbioru przez zlecającego. Wsparcie realizowane jest także przez regularne szkolenia techniczne (również indywidualne dla poszczególnych partnerów i klientów), seminaria i spotkania typu roadshow oraz konferencje.

Paweł Ryniewicz

dyrektor sprzedaży i marketingu ABC Data Value+

W sytuacji, gdy partnerzy mają szansę na przeprowadzenie interesujących projektów, ale nie dysponują wystarczającymi kompetencjami inżynierskimi czy też potrzebują wsparcia podczas prowadzenia zaawansowanych wdrożeń, prowadzony w strukturach ABC Data dział Value+ oferuje rozbudowane portfolio usług posprzedażowych i wdrożeniowych, zapewniając resellerom i integratorom dodatkowe kompetencje w każdej dziedzinie związanej z IT. W ramach współpracy proponujemy również pomoc w utrzymaniu danego rozwiązania.

 

W ramach współpracy przedsprzedażowej z partnerami dział ABC Data Value+ proponuje:

– regularne webinaria, seminaria oraz warsztaty techniczne;

– dobór optymalnego rozwiązania do profilu działalności klienta oraz jego wymagań (pozycjonowanie i skala) na początku realizacji projektu;

– wypożyczenie sprzętu bądź oprogramowania dla celów testowych (Proof-of-Concept) lub do przeprowadzenia demonstracji proponowanego rozwiązania;

– zdalną formę prezentacji rozwiązania w formie webinarium przeprowadzonego wyłącznie dla danego klienta.

 

Bezpieczeństwo sieci LAN

Charakter zagrożeń, z którymi spotykają się dziś firmy, nakazuje szczególną dbałość o infrastrukturę sieci lokalnej. Czasy, w których haker chciał być znany i rozpoznawalny w swoim środowisku, odeszły w zapomnienie. Teraz cyberprzestępcy schowani w cieniu, już jako zorganizowana grupa, tworzą zagrożenia i ukierunkowane ataki wyłącznie w celach uzyskania korzyści finansowej.

Każda firma powinna mieć świadomość nie tylko zagrożeń, ale też faktu, że nieustannie one ewoluują – podkreśla Damian Przygodzki, Security Systems Engineer w dziale ABC Data Value+. – Malware, który atakuje komputery w danym momencie, już nigdy może się nie pojawić w tej wersji w kolejnej próbie ataku. Szacuje się, że w każdej minucie powstaje 68 próbek
nowego złośliwego oprogramowania. Oczywiście nie można zapominać o atakach socjotechnicznych, dlatego stosując zabezpieczenia sieci, należy również edukować pracowników korzystających z dostępu do służbowych danych za pośrednictwem nie tylko firmowej sieci, ale także prywatnej czy też hot spotów.

Oferta ABC Data obejmuje wszystkie rodzaje rozwiązań ochronnych (firewalle – tradycyjne i następnej generacji, IPS-y/IDS-y, UTM-y, systemy SIEM korelujące informacje z urządzeń sieciowych i bezpieczeństwa), które mogą zostać zaimplementowane w odpowiednich obszarach sieci. Specjaliści dystrybutora wspierają partnerów w zabezpieczaniu nie tylko sieci, ale także stacji roboczych i serwerów oraz – co równie ważne – w razie potrzeby pomagają dobrać i wdrożyć odpowiednie oprogramowanie, które chroni bezpośrednio systemy operacyjne i dane. Ich działania obejmują również pomoc w tworzeniu reguł polityki bezpieczeństwa dotyczących prywatnych urządzeń, z których pracownicy firmy obsługiwanej przez integratora korzystają do celów prywatnych i służbowych oraz w dobraniu odpowiednich produktów służących do ich ochrony.

 

Ważną pozycję w ofercie ABC Data stanowią systemy UTM, które integrują w jednym produkcie kilka współpracujących ze sobą modułów bezpieczeństwa, takich jak: firewall, IPS, antywirus, antyspyware, rozwiązanie do kontroli aplikacji, narzędzie do filtrowania treści i adresów URL. Zainteresowaniem cieszą się także rozwiązania wyposażone w moduł sandboxingu, gwarantujący odizolowanie od strefy produkcyjnej podejrzanego pliku i uruchomienie go w bezpiecznym środowisku w celu analizy.

 

Ochrona sieci bezprzewodowych

Badania trendów związanych z rozwojem sieci WLAN mówią, że już wkrótce liczba hostów bezprzewodowych będzie większa od przewodowych, pracujących w sieci lokalnej. Pojawienie się smartfonów, tabletów, trendu BYOD oraz koncepcji Internetu Rzeczy zwiększyło zapotrzebowanie na wydajność i jakość transmisji, a co za tym idzie – powoduje nieustający rozwój standardów sieci bezprzewodowych.

Kompetencje inżynierskie ABC Data Value+ w zakresie wdrażania i utrzymania rozwiązań

Wewnętrzny dział IT ABC Data

1. Active Directory

2. Microsoft Exchange

3. Office 365

4. Microsoft Sharepoint

5. Rozwiązania wspomagające pracę przedsiębiorstwa na bazie narzędzi dostępnych w Windows Server

6. Technologie bazodanowe (MS SQL)

7. Wirtualizacja na bazie Microsoft Hyper-V

8. Infrastruktura serwerowa (HP, IBM, Dell, systemy serwerowe Microsoft)

Dział Wsparcia Technicznego Value+

1. Infrastruktura sieciowa LAN/WAN/WLAN

2. Zunifikowana komunikacja i współpraca

3. Bezpieczeństwo

4. Serwery i pamięci masowe

5. Wirtualizacja (VMware, KVM, Xen i inne)

6. Oprogramowanie

7. Szkolenia i warsztaty techniczne

 

Kilkanaście lat temu, gdy popularność sieci bezprzewodowych była jeszcze niewielka, znikome były problemy związane z jej bezpieczeństwem – mówi Wojciech Kotkiewicz, Systems Engineer Manager ABC Data Value+. – Przez lata ewolucji standardów 802.11 zmieniały się metody uwierzytelniania klientów i szyfrowania ruchu, ale niestety również i zagrożenia. Oprócz tych znanych z sieci przewodowej, istnieje cała gama typów ataków specyficznych dla sieci bezprzewodowych. Coraz częściej możemy się spotkać z istotnym zagrożeniem, jakim są ataki powodujące destabilizację sieci bezprzewodowej (DoS). Do tego dochodzi największy problem, jakim bywa nieświadomość użytkownika odnośnie bezpiecznego korzystania z zasobów sieci firmowej oraz z oprogramowania, jakie posiada na swoim mobilnym urządzeniu.

Wraz z nowymi zagrożeniami ewoluują także systemy bezpieczeństwa, które w odpowiedzi na nowe typy ataków zapewniają nowe sposoby ochrony przed nimi. W zależności od wymagań oraz skali wdrożenia, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim podstawowe metody podniesienia bezpieczeństwa w sieci WLAN, takie jak odpowiednio dobrane uwierzytelnianie, szyfrowanie, izolacja ruchu, QoS, zastosowanie właściwego firewalla czy UTM-a na brzegu lub w rdzeniu sieci, a nawet zaawansowanych platform zarządzania polityką bezpieczeństwa i kontroli w sieciach firmowych.

W ofercie ABC Data dostępnych jest wiele urządzeń wykorzystujących zaawansowane metody uwierzytelniania (m.in. klucze prywatne), które już na wstępie znacznie podnoszą bezpieczeństwo w firmowej sieci bezprzewodowej, np. uniemożliwiając instalację fałszywego punktu dostępowego. Dodatkowo, aby bezpiecznie realizować dostęp gościnny do sieci publicznej, dostępne są rozwiązania dające możliwość stworzenia w pełni odizolowanej sieci bezprzewodowej, do której uwierzytelnianie jest prowadzone np. przez specjalny serwis WWW (captive portal) z ograniczeniem czasowym oraz nałożonymi odpowiednimi politykami QoS i bezpieczeństwa dla gości.

Dla firm chcących zmaksymalizować bezpieczeństwo w swoich środowiskach bezprzewodowych specjaliści Value+ proponują dodatkowo zastosowanie np. sensorów na punktach dostępowych czy analizę pasma radiowego, a to wszystko wspólnie zarządzane oraz kontrolowane przez specjalistyczne oprogramowanie i sprzęt.

Dodatkowe informacje:

ABC Data Value+,

ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa

tel. +48 22 676 09 00, sekretariat@abcdata.eu

Artykuł powstał we współpracy z firmą ABC Data.