Dzięki chmurze użytkownicy aplikacji, czy administratorzy serwerów nie muszą martwić się o kwestie związane z infrastrukturą takie jak: Internet, zasilanie, serwery, macierze dyskowe, systemy operacyjne, kopie zapasowe, utrzymanie ciągłości działania, kwestie bezpieczeństwa danych i wiele innych zagadnień, które są nierozłącznie związane z posiadaniem własnej infrastruktury IT. Firmy mogą się skupić na rozwijaniu podstawowej działalności biznesowej, zlecając wymienione wyżej zagadnienia firmom zewnętrznym.

Firmy tworzące oprogramowanie również mogą skorzystać z modelu cloud computing, aby usprawnić i przyspieszyć tworzenie, testowanie oraz wprowadzanie na rynek swoich aplikacji.  Jednym z najszybciej rozwijających się modeli chmury jest PaaS czyli Platforma jako usługa. W modelu Paas dostawca platformy, taki jak CloudPortal, zapewnia w pełni zautomatyzowane środowisko pracy, obejmujące szeroki zakres kluczowych dla deweloperów  funkcjonalności.

Najistotniejsze z nich to:

  1. Szeroki zakres dostępnych języków programowania i frameworków. W tej chwili CloudPortal umożliwia używanie umożliwia używanie takich języków programowania jak: Java, Python, Ruby, PHP, Golang, nodejs oraz .Net. Dzięki zautomatyzowanym buildpackom język aplikacji jest automatycznie rozpoznawany podczas wgrywania oprogramowania na platformę.
  2. Bazy danych SQL i noSQL w formie dostępnych w każdej chwili wysoko dostępnych usług. Do dyspozycji programistów są: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis.
  3. Otwarte standardy – Cloudportal bazuje na otwartych standardach. Niewielkim nakładem pracy można przenieść na ta platformę aktualnie posiadane aplikacje, jak i przenosić do innych środowisk aplikacje tworzone z myślą o platformie Cloudportal.
  4. Skalowalność – w ramach usługi Cloudportal można w płynny i niewidoczny dla użytkownika sposób zwiększać zasoby przydzielone do aplikacji oraz bazy danych. Programy są uruchamiane w oddzielnych, izolowanych instancjach, dzięki czemu mają przydzielane odpowiednie zasoby i nie są narażone na efekt „hałaśliwego sąsiada” ze strony innych aplikacji.
  5. Ciągłość działania – aplikacje mogą mieć wiele instancji, awaria pojedynczej instancji nie powoduje przerwy w działaniu programu. Aplikacje, które mają wiele instancji, są umieszczone w różnych strefach dostępności. Wszystkie komponenty infrastruktury są w pełni redundantne.
  6. Ochrona danych – zapewnia bezpieczeństwo i wysoką dostępnością aplikacji. Poza tym oferuje programistom pełną zgodność dokumentów z obowiązującymi przepisami, umowę powierzenia danych oraz umowę o poufności danych (NDA).
    Cała transmisja danych do aplikacji oraz do baz danych jest szyfrowana. Platforma daje również możliwość implementacji SSO (pojedynczego logowania) do aplikacji na niej umieszczonych.
  7. Market aplikacji – jedną z najciekawszych funkcji, jakie oferuje CloudPortal, jest market aplikacji. Firmy programistyczne mogą nie tylko korzystać z platformy PaaS do rozwijania programów, ale także do ich sprzedaży w powiązanym z platformą Markecie.
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość