Jedną z kluczowych kwestii związanych z infrastrukturą brzegową jest dystrybucja zasilania do sprzętu o znaczeniu krytycznym. Jednostki dystrybucji zasilania w szafie (rPDU) są podstawą infrastruktury brzegowej. Producenci często oferują szeroką gamę standardowych i niestandardowych opcji listew zasilających rPDU. Poniżej omawiamy pięć podstawowych właściwości takiej listwy, które ułatwią proces wyboru jednostki rPDU podczas projektowania infrastruktury brzegowej.

1. Monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym i alarmowanie na poziomie gniazda

Inteligentne listwy rPDU wyposażone są we wbudowany serwer sieciowy, zapewniający zdalny dostęp do parametrów zasilania: napięcia, prądu, mocy rzeczywistej, mocy pozornej i współczynnika mocy. Administratorzy IT mogą, dla uniknięcia przeciążeń obwodów lub innych przestojów związanych z zasilaniem, skonfigurować progi alarmowe identyfikujące potencjalne problemy i otrzymywać powiadomienia m.in. za pośrednictwem maila czy bramki mail-to-SMS w momencie przekroczenia określonych limitów. Monitorowanie tych krytycznych zmiennych umożliwia prawidłowe równoważenie obciążeń zasilania, analizowanie tendencji zużycia energii i monitorowanie nadmiarowości zasilania — zapewniając optymalną dostępność.

2. Zdalne przełączanie

Obiekty brzegowe są często instalowane w odległych lokalizacjach, pozbawionych fachowej lokalnej opieki inżynierów IT i możliwości rozwiązywania nieplanowanych przestojów. Zarządzalne listwy rPDU umożliwiają zdalne sterowanie gniazdami zasilania i funkcjonują jako lokalny punkt dostępu oraz posiadają wbudowane funkcje restartu. Eliminuje to konieczność wizyty pracownika, ręcznego resetu zasilania oraz testowania i upewniania się co do prawidłowej pracy sprzętu. Listwy zasilające rPDU umożliwiają też wyłączanie i blokowanie gniazd, zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi.

3. Monitorowanie środowiska w czasie rzeczywistym i sygnalizacja alarmów

Czynniki środowiska pracy, takie jak temperatura i wilgotność, stwarzają poważne zagrożenie dla infrastruktury krytycznej. Ryzyka te można minimalizować i wdrożyć sieć czujników monitorowania środowiska, które gromadzą dane oraz ostrzegają użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Podczas doboru listwy rPDU, należy określić typ i liczbę czujników wymaganych do kompleksowego monitorowania środowiska brzegowego i upewnić się czy listwa rPDU posiada moc oraz zasilanie odpowiednie do obsługi poszczególnych czujników. Większość obiektów brzegowych wymaga stosowania licznych czujników, takich jak detektory temperatury i wilgotności, wody, dymu i położenia drzwi. Czujniki te skomunikowane z listwą rPDU umożliwiają ustawienie parametrów zgodnie z określonymi progami oraz skonfigurowanie alarmów.

4. Hybrydowe gniazda C13/C19

Czasami trudno jest przewidzieć wszystkie wymagania zasilania w miejscu instalacji i może to być problem przy wyborze listwy rPDU, zwłaszcza jeżeli wybieramy standardowy model dla wielu lokalizacji. Dotychczas menedżerowie centrów danych musieli określić typ wtyczki każdego elementu wyposażenia szafy rackowej w każdym obiekcie, a także typ i liczbę wymaganych gniazd przed podjęciem decyzji dotyczących sprzętu w szafie. Wprowadzenie hybrydowego gniazda C13/C19 zmienia tę sytuację.

5. Karty komunikacyjne, umożliwiające wymianę i aktualizację w trakcie pracy

Wiele krytycznych systemów centrum danych jest wyposażonych w karty komunikacyjne, które oferują wymianę w razie awarii, bez planowania przestoju. Niektórzy dostawcy rPDU zmieniają całkiem zasady gry i oferują możliwość instalacji uaktualnionych kart komunikacyjnych wyposażonych w nowe technologie i usprawnione funkcje. Możliwość modernizacji pozwala firmom dostosowywać się do zmian technologicznych zwiększając konkurencyjność, a jednocześnie wydłużać żywotność listwy rPDU i optymalizować opłacalność rozwiązań.

Dodatkowych informacji udziela: Dodatkowych informacji udziela:  

Andrzej Wróbel, IT Solutions Sales Manager

+48 697 410 013, Andrzej.Wrobel@Vertiv.com