Rządowy projekt nowelizacji, przygotowany przez Ministerstwo
Gospodarki, trafił do Sejmu pod koniec 2010 r. Obecnie zajmuje się nim Sejmowa
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. W myśl nowych przepisów
wysokość tzw. premii technologicznej nie będzie uzależniona od wielkości
sprzedaży. Na razie przedsiębiorcy ubiegający się o tę formę dofinansowania
muszą przedkładać Bankowi Gospodarstwa Krajowego (bo tylko on wypłaca premie)
faktury sprzedaży towarów i usług, wytworzonych w efekcie wdrożenia
nowoczesnych rozwiązań. W dodatku wysokość wypłacanej premii jest warunkowana
wielkością sprzedaży. Po nowelizacji ustawy będzie uzależniona jedynie od
obowiązujących zasad udzielania pomocy publicznej i wyniesie maksymalnie 1 mln
euro.

 

Zbyt restrykcyjne warunki

Kredyt technologiczny służy do finansowania innowacyjnych
projektów. 80 proc. środków zapewnia UE, a 20 proc. pochodzi z funduszy
krajowych (pisaliśmy o tym w artykule „Kasa z UE znów się spóźnia”, opublikowanym
w CRN Polska nr 7/2009). Przypomnijmy, że mogą się o niego ubiegać
mikroprzedsiębiorcy i właściciele MSP zamierzający inwestować w nowoczesne
rozwiązania, które będą w przyszłości wykorzystane do ulepszenia produkcji.
Udzielają go niektóre banki komercyjne (lista banków w ramce). Jeśli firmy
zrealizują cele zadeklarowane w projekcie, Bank Gospodarstwa Krajowego może im
spłacić część kredytu, czyli przyznać tzw. premię technologiczną.

W myśl zmienianych przepisów wspomnianą premię będzie można
obliczać od wszystkich wydatków, poniesionych na realizację innowacyjnej
inwestycji, finansowanych ze środków własnych i z kredytu bankowego, a nie –
jak do tej pory – tylko od wydatków finansowanych z kredytu.

Zdaniem rządu zmiana przepisów była konieczna, bo okazały
się zbyt restrykcyjne. „Przedsiębiorcy niezbyt chętnie starali się o kredyt
technologiczny. Od lipca 2009 r. jedynie 30 przedsiębiorców złożyło wnioski o
udzielenie premii technologicznej na ok. 30 mln zł, co stanowiło jedynie 15
proc. środków przeznaczonych na II półrocze 2009 r. Gdyby tendencja ta
utrzymała się, to część unijnych środków przeznaczonych na kredyt
technologiczny nie zostałaby wykorzystana i tym samym trzeba byłoby je zwrócić
do budżetu unijnego” – czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu,
opublikowanym pod koniec listopada 2010 r.

Według danych BGK po zapowiedziach zmian przepisów liczba
wniosków gwałtownie wzrosła. Do 20 grudnia 2010 r. było ich już 148. Czyżby
skok był aż tak ogromny? – Wygląda na to,
że liczby w uzasadnieniu projektu nowelizacji na temat zainteresowania
wnioskodawców pochodzą z przełomu listopada i grudnia 2009
r. – uważa Piotr
Stalęga, rzecznik prasowy BGK.

 

Firmy idą po kasę

Przedstawiciele rządu liczą na to, że dzięki nowym
rozwiązaniom zwiększy się zainteresowanie przedsiębiorców kredytem
technologicznym. „Oczekuje się, że kredyt ten będzie sprzyjał rozwojowi firm i
tworzeniu nowych miejsc pracy. Na wypłaty kredytu technologicznego pozostaje
jeszcze ok. 1 mld 480 mln zł. Oznacza to, że do końca 2013 r. będzie można
wypłacić przedsiębiorcom ok. 400 kredytów technologicznych, co powinno
umożliwić powstanie 4 tys. nowych miejsc pracy” – podsumowują przedstawiciele
Rady Ministrów w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Arkadiusz Lewicki, dyrektor w Związku Banków Polskich,  współautor projektu ustawy włączającej sektor
bankowy w system kredytu technologicznego

W styczniu br., po wielu miesiącach zabiegów Związku Banków
Polskich, rozpoczęły się w końcu prace parlamentarne nad nowelizacją ustawy o
niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej w zakresie kredytu
technologicznego. Instrument ten, o wielkim potencjale rynkowym, został
przeregulowany i sparaliżowany przepisami, które oprotestowaliśmy już w 2008 r.
Wszystko wskazuje, że prace parlamentarne zakończą się pomyślnie i w
najbliższych miesiącach do przedsiębiorców trafi ponad 300 mln zł w postaci
częściowej spłaty kredytu na zakup i wdrożenie nowych rozwiązań. Do
wykorzystania jest zaś jeszcze ponad 1,2 mld zł z Funduszu Kredytu
Technologicznego.

Najważniejsze zmiany, jakie zostaną wprowadzone dzięki nowelizacji,
to wypłata premii bezpośrednio po realizacji inwestycji (bez obowiązującego
dotychczas dokumentowania sprzedaży usług i towarów wyprodukowanych z udziałem
nowych rozwiązań). Istotne jest także podniesienie wysokości premii przez
zwiększenie podstawy kalkulacji dofinansowania. Przedsiębiorcom, którzy
rozpoczęli inwestycje technologiczne w starym, surowszym reżimie, regulator
pozwoli skorzystać z nowych, łagodniejszych warunków ubiegania się o premie.
Poza tym udało nam się w procesie legislacyjnym uzyskać skrócenie terminu
wypłaty wsparcia beneficjentowi oraz zapobiec obciążaniu go kosztami stałego
zatrudniania eksperta (audyt wdrożenia).

Wszyscy czekają na te zmiany – zarówno kredytobiorcy, jak i
banki, które wprowadziły produkt już dwa lata temu i ponoszą koszty jego
zablokowania. Teraz pojawiła się realna szansa na zdynamizowanie akcji
kredytowej nawet o 100 proc. i w efekcie – na poważny zastrzyk finansowy ze
środków publicznych i prywatnych. Przypomnijmy, że włączenie komercyjnego
sektora bankowego we wdrażanie tego działania programu „Innowacyjna gospodarka”
powinno podwoić środki udostępnione małym i średnim przedsiębiorcom na
inwestycje techniczne.

 

 

 

Według Marzeny Tymińskiej-Ładziak z Departamentu Projektów
Europejskich w BGK wartość środków, dostępnych w latach 2007 – 2013 w działaniu
4.3 Kredyt technologiczny, wynosi ponad 336 mln euro. – Kwota przeznaczona na 2010 r. to ponad 220 mln zł. Nabór wniosków ma
charakter ciągły. Pieniędzy wystarczy na wszystkie poprawne formalnie i zgodne
z ustawą projekty
– wyjaśnia.

BGK pozytywnie zweryfikował 48 projektów, którym udzielił
promesy premii technologicznej na łączną kwotę 83 mln zł. – Dotychczas 58 wniosków nie spełniło kryteriów i zostało odrzuconych.
Łączna wartość kredytów technologicznych udzielonych przez banki współpracujące
z BGK przekracza 150 mln zł. Liderami wśród piętnastki banków są: PKO BP – 32
projekty, Raiffeisen Bank Polska – 28 projektów, Bank Pekao SA – 20 projektów,
ING Bank Śląski – 18 projektów oraz BRE Bank i BPH – po 10 projektów –

wylicza Marzena Tymińska-Ładziak.

 

Szkolenia z MRR

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, zaniepokojone słabym
wykorzystywaniem funduszy UE, zleciło Naczelnej Organizacji Technicznej
zorganizowanie cyklu bezpłatnych warsztatów regionalnych na temat zasad
korzystania z kredytu technologicznego. Szkolenia będą realizowane w
porozumieniu z BGK w ośmiu miastach (patrz: ramka), a ze względu na ograniczoną
liczbę miejsc o udziale w nich ma decydować kolejność zgłoszeń. – W opinii MRR cykl warsztatów skutecznie
spopularyzuje działanie 4.3 PO IG oraz zachęci przedsiębiorców do składania
wniosków o nową, atrakcyjniejszą premierę technologiczną. Jednocześnie
szkolenia te pokażą przedsiębiorcom korzystne zmiany tego instrumentu, jakie
przewidziano w nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej
– twierdzi Leszek Bigos, specjalista ds. komunikacji
społecznej i mediów w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

W programie warsztatów ma się znaleźć m.in. omówienie
najważniejszych zmian, wynikających z zaplanowanej nowelizacji ustawy o
niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Mimo że projekt
nowelizacji jest obecnie rozpatrywany w Sejmie (po dwóch czytaniach), zdaniem
przedstawicieli MRR na tym etapie prac legislacyjnych nie należy spodziewać się
zmian dotyczących zasadniczych uproszczeń wprowadzanych w ramach działania 4.3
PO IG. – Chodzi m.in. o umożliwienie
rozpoczęcia realizacji inwestycji i ponoszenia wydatków kwalifikowanych po
złożeniu wniosku o premię technologiczną (a nie po otrzymaniu promesy premii
technologicznej) oraz o wprowadzenie przepisów przejściowych, umożliwiających
przeliczenie w odniesieniu do obecnie realizowanych umów wielkości premii
technologicznej zgodnie z nowymi zasadami –
mówi Leszek Bigos.

Banki współpracujące z BGK w udzielaniu kredytu
technologicznego

Alior Bank
– www.aliorbank.pl/pl/

Bank BPH – www.bph.pl

Bank Handlowy w Warszawie – www.citibank.pl

Bank Millenium – www.millenet.pl

Bank Ochrony Środowiska – www.bosbank.pl

Bank Pekao SA – www.pekao.com.pl

Bank Polskiej Spółdzielczości – www.bankbps.pl

BRE Bank – www.brebank.pl

DZ BANK Polska – www.dzbank.pl

Gospodarczy Bank Wielkopolski – www.sgb.pl

ING Bank Śląski – www.ingbank.pl

Krakowski Bank Spółdzielczy – www.kbsbank.com.pl

Mazowiecki Bank Regionalny – www.mrbank.com.pl

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski – www.pkobp.pl

Raiffeisen Bank Polska – www.raiffeisen.pl

Cykl warsztatów MRR

Odbyły się:

– 26 stycznia 2011 r. w Koszalinie (Środkowopomorska Rada
NOT w Koszalinie, ul. Jana z Kolna 38)

– 10 lutego 2011 r. w Opolu (Rada FSNT NOT w Opolu, ul.
Katowicka 50)

– 17 lutego 2011 r. w Zamościu (Zamojska  Rada FSNT NOT, Rynek Wielki 6)

– 24 lutego 2011 r. w Radomiu (Radomska  Rada FSNT NOT, ul. A. Struga 7A)

Odbędą się:

– 3 marca 2011 r. w Zielonej Górze (Zielonogórska Rada FSNT
NOT, al. Niepodległości 22)

– 10 marca 2011 r. w Bydgoszczy (Bydgoska Rada FSNT NOT, ul.
B. Rumińskiego 6)

– 24 marca 2011 r. w Olsztynie (Warmińsko-Mazurska Rada FSNT
NOT w Olsztynie, pl. Konsulatu Polskiego 1)

– 31 marca 2011 r. w Szczecinie (FSNT NOT Rada Regionu
Zachodniopomorskiego w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 67)