Z powyższych względów urzędy i różnego rodzaju instytucje powinny korzystać z narzędzi, które dają uprawnionym użytkownikom możliwość wpływu na niektóre zadania w AD, a administratorom możliwość uproszczenia i automatyzacji zadań administracyjnych. Tego rodzaju rozwiązania oferuje ManageEngine, producent AD360 – systemu wspomagającego zarządzanie usługami katalogowymi Active Directory.

Oprogramowanie AD360 zapewnia zautomatyzowanie wielu powtarzalnych działań. Należą do nich przydzielanie uprawnień grupom użytkowników i zbiorcza zmiana parametrów innych obiektów w środowisku Active Direc-
tory. Administrator nie musi już martwić się kwestią zarządzania hasłami ani zajmować modyfikacją określonych atrybutów w ustawieniach kont użytkowników. AD360 „bierze na siebie” również zarządzanie skrzynkami pocztowymi i przepływem korespondencji. Oczywiście możliwe jest takie skonfigurowanie procesu, aby administrator był każdorazowo proszony o wyrażenie zgody na przeprowadzenie konkretnej operacji.

Za pomocą AD360 można zarządzać funkcjami dostępnymi w różnych programach firmy ManageEngine (służy także przekazywania danych między nimi):

– ADManager Plus – umożliwia zarządzanie i raportowanie w środowisku AD, automatyzuje wykonywanie takich zadań jak: przypisywanie, a także ograniczanie uprawnień użytkowników lub całych grup, kasowanie kont nieaktywnych użytkowników oraz czyszczenie bazy;

– ADAudit Plus – zapewnia audyt parametrów Active Directory, serwerów plików, serwerów członkowskich oraz zmian wprowadzanych w czasie rzeczywistym, w celu zapewnienia jego zgodności z prawem i regułami polityki bezpieczeństwa;

– ADSelfService Plus – narzędzie do samodzielnej zmiany haseł i innych parametrów konta przez użytkowników, dzięki czemu znacznie spada liczba próśb o zmianę hasła kierowanych do działu wsparcia;

– Exchange Reporter Plus – umożliwia analizę i raportowanie w środowisku Microsoft Exchange, obejmujące uprawnienia użytkowników, wielkość skrzynek pocztowych, charakterystykę przepływu korespondencji w ramach list dystrybucyjnych i folderów publicznych, a także interfejs aplikacji Outlook Web App (OWA); raporty mogą być zapisywane w plikach XLS, CSV, HTML i PDF.

 
Backup Active Directory

Katalog Active Directory to jedno z najważniejszych środowisk w firmie. Bez niego niemożliwe jest funkcjonowanie przedsiębiorstwa, chociażby dlatego, że bez niego żaden z pracowników nie mógłby uzyskać dostępu do potrzebnych mu zasobów. Ogromne znaczenie ma zatem odpowiednie zabezpieczenie tego systemu oraz zapewnienie szybkiego przywrócenia do pracy w przypadku awarii.

W portfolio narzędzi ManageEngine ma także rozwiązanie RecoveryManager Plus, które umożliwia wykonywanie pełnego backupu Active Directory, a także szybkie odzyskiwanie pojedynczych atrybutów, np. ustawień konkretnego konta użytkownika lub całego środowiska z danego momentu. Oprogramowanie to śledzi wszystkie zmiany wprowadzane w katalogu Active Directory, począwszy od chwili wykonania ostatniego backupu. Dzięki temu stworzenie kolejnej kopii trwa bardzo krótko i zabiera ona znacznie mniej miejsca w przeznaczonej na backup pamięci masowej. W rezultacie możliwe staje się wycofanie każdej zmiany wprowadzonej w Active Directory.

 

Wsparcie dla resellerów

Wyłącznym dystrybutorem ManageEngine w Polsce jest poznańska firma MWT Solutions. Integratorzy zainteresowani współpracą mogą liczyć na korzystne upusty, wsparcie marketingowe oraz pomoc w realizacji projektów. Dystrybutor dysponuje bogatą listą klientów referencyjnych, także z obszaru administracji publicznej. Wersje demonstracyjne oprogramowania ManageEngine można pobrać z internetowej strony producenta (www.manageengine.com).

Dodatkowe informacje:

Damian Sieradzon,

IT Security Product Manager, MWT Solutions,

d.sieradzon@mwtsolutions.pl

 

Artykuł powstał we współpracy z firmami ManageEngine i MWT Solutions.