Milan Baran nadal będzie zarządzał strukturami ZyXELa w Polsce, Czechach i na Słowacji jako dyrektor generalny. W 2004 r. nowy wiceprezes założył czeski oddział firmy. Później otwarto biura w Polsce (w 2005 r.), na Słowacji i na Węgrzech. Przed przejściem do ZyXELa Milan Baran przez 8 lat pracował w firmach IT na Tajwanie i w Hongkongu.

Nowo powołany dyrektor regionalny na Europę Środkową i Wschodnią jest absolwentem Inżynierii Mechanicznej na Wyższej Uczelni Technicznej w Brnie.