Rynek rozwiązań do wykrywania i zapobiegania oszustwom (FDP) będzie rósł średnio o 12,8 proc. rocznie do 2025 r. – według MarketsandMarkets. W ciągu 5 lat przełoży się to na niemal dwukrotny wzrost wydatków – z 20,9 mld dol. w 2020 r. do 38,2 mld dol. w 2025 r.

Coraz większa cyfryzacja i trend BYOD (Bring Your Own Device) w przedsiębiorstwach doprowadziły do ​​bezprecedensowego wzrostu ilości danych, co z kolei generuje zapotrzebowanie na zautomatyzowane aplikacje do analizy informacji w czasie rzeczywistym. Konieczna staje się więc aktualizacja starszych metod ręcznego wykrywania oszustw. Dlatego dostawcy FDP wymyślają nowe odmiany rozwiązań do wykrywania i zapobiegania różnym nadużyciom.

Więcej rozwiązań i usług

Analitycy spodziewają się, że segment rozwiązań (analiza oszustw, uwierzytelnianie i GRC – governance, risk management and compliance) będzie generował największe przychody w kolejnych latach.

Ocenia się, że rozwój FDP wiąże się z rosnącą liczbą naruszeń spowodowanych ransomware i atakami na urządzenia końcowe, oraz z powiększającym sie środowiskiem chmurowym. Rozwiązania FDP zbudowane w oparciu o algorytmy uczenia maszynowego mogą zapewnić ochronę przed nieznanymi zagrożeniami.

Ponieważ będzie poszerzać się zastosowanie rozwiązań do wykrywania i zapobieganie oszustwom, wzrośnie też popyt na związane z nimi usługi zarządzane i profesjonalne. Umożliwiają one przedsiębiorstwom ochronę systemów lokalnych, centrów danych, chmury i środowisk zwirtualizowanych.

Chmura z najszybszym wzrostem

Przypuszcza się, że wdrażanie FDP w chmurze będzie generować najszybszy wzrost przychodów w kolejnych latach.

Według Flexera w 2020 r. przedsiębiorstwa mają przeznaczać 15–16 proc. swoich przychodów na usługi hostingu w chmurze do 2020 r. Z kolei Cisco ustaliło, ze już 53 proc. przedsiębiorstw hostuje co najmniej połowę swojej infrastruktury w chmurze.

Oczekuje się więc, że inwestycja w usługi w chmurze i przejście firm z tradycyjnej infrastruktury na clodu computing przyspieszy wdrażanie rozwiązań i usług FDP opartych na chmurze.

Rosnący trend widać zwłaszcza w e-handlu, retailu i płatnościach online.