Zysk netto Comarchu w IV kw. 2022 r. wyniósł dla całej grupy 36,4 mln zł – to średnio o 18 proc. mniej, niż spodziewali się analitycy. EBIDTA (40,3 mln zł) okazała się o 45 proc. niższa niż oczekiwano.

Zysk operacyjny krakowskiego koncernu (16,5 mln zł) również zawiódł ekspertów. Był o ponad 65 proc. skromniejszy, niż się spodziewali.

Przychody (544,4 mln zł) były niższe przeciętnie o blisko 5 proc. od prognoz analityków.

Wyniki globalne Grupy Comarch za IV kw. 2022 r. w ujęciu r/r
Przychody: 544,4 (+4,7 proc.)
EBIDTA: 40,3 mln zł (-55,5 proc.)
Zysk operacyjny: 16,5 mln zł (-74 proc.)
Zysk netto dla akcjonariuszy: 36,4 mln zł (-4,5 proc.).

Rentowność operacyjna w IV kw. 2022 r. spadła do 3 proc.

Zmiana kursów walut, rosną koszty płac

Jak wyjaśnia zarząd w raporcie finansowym, na przychody i wynik operacyjny w IV kw. ub.r. bardzo duży wpływ miało umocnienie się PLN wobec obcych walut i związane z tym ujemne roźnice kursowe od należności.

Ponadto nastąpił znaczny wzrost kosztów działalności w wyniku presji płacowej. Fundusz płac podstawowych w Grupie Comarch w IV kw. 2022 r. wzrósł o 16,2 proc. r/r.

Większa sprzedaż w kraju

Co istotne, sprzedaż krajowa w IV kw. 2022 r. urosła bardziej niż w całej grupie, o 8,5 proc., zwłaszcza w efekcie zwiększenia zakupów przez MŚP. Stanowiła 48,7 proc. przychodów grupy.

W 2022 r. w kraju Comarch osiągnął 780,5 mln zł sprzedaży, tj. o 13,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Na lokalnym rynku znacznie wzrosły w ub.r. zwłaszcza wydatki ze strony MŚP, które kupowały ERP-y. Ożywił się również sektor publiczny.

Grupa prowadzi projekty w sumie w 70 krajach na 6 kontynentach.

100 mln zł większa sprzedaż IT w Polsce, ale wyższe koszty. Zysk w kraju skurczył się 9-krotnie.

Z kolei bilans dla segmentu IT Comarchu na polskim rynku w 2022 r. to 952,683 mln zł przychodów ze sprzedaży zewnętrznym klientom, wobec 852,176 mln zł w 2021 r. (+12 proc. r/r)
Zysk netto stopniał 9-krotnie, do 9,195 mln zł, z 84,95 mln zł, do czego przyczynił się duży wzrost kosztów.

Segment IT Comarchu rynek polski w 2022 r.:
Przychody ze sprzedaży zewnętrznym klientom: 952,7 mln zł (+12 proc. r/r)
Wynik netto: 9,2 mln zł (-89 proc. r/r).