W 2018 r. LOG Systems wypracował 1,7 mln zł zysku netto przy 6,5 mln zł przychodów. W 2017 r. obroty wyniosły blisko 5,9 mln zł, a zysk netto – 114 tys. zł. Spółka wyjaśnia, że była to kwota znacznie niższa niż w 2018 r. z powodu kosztów rozwoju oprogramowania, m.in. w związku z przygotowaniem do RODO. Inwestowano w rozbudowę funkcji związanych z ochroną danych, zarządzaniem tożsamością, rozliczaniem licencji – informuje spółka.

Firma twierdzi, że rośnie świadomość organizacji w zakresie ochrony danych i RODO, co znalazło odzwierciedlenie w umowach zawartych przez spółkę w 2018 r. Podaje, że ma 500 klientów.