W minionym kwartale (był to dla spółki III kw. roku obrotowego 2015/2016) przychody Komputronika były niższe o 7 proc. niż rok wcześniej i wyniosły 615,9 mln zł. Zysk operacyjny stopniał z 15,4 mln zł do blisko 5 mln zł. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej spadł z 10 mln zł do 3,5 mln zł.

Także w przypadku wyników za 3 kwartały roku obrotowego (1 kwietnia – 31 grudnia 2015 r.) odnotowano spadki zysków. Przychody zmniejszyły się w sumie o 1,2 proc., do 1,65 mld zł, a zysk z działalności operacyjnej skurczył się o blisko 60 proc., do niemal 12 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej stopniał z 18,1 mln zł do 7,5 mln zł (-59 proc.).

Komputronik zaznacza natomiast, że w minionych 3 kwartałach roku obrotowego łączna sprzedaż we wszystkich kanałach detalicznych, tj. w salonach i sklepie internetowym, a także inicjowana w Internecie, wzrosła o 13 proc. 

Udział kosztów sprzedaży oraz ogólnego zarządu w przychodzie ze sprzedaży kształtował się na poziomie 7,1 proc., natomiast koszty działalności na poziomie skonsolidowanym poszły w górę w odniesieniu do 2014 r. i wyniosły 117,2 mln zł, co oznacza wzrost o 11,4 proc w ciągu roku.

W okresie 3 kwartałów roku Komputronik osiągnął skonsolidowany zysk ze sprzedaży brutto na poziomie 128,7 mln zł, o 3,56 proc. mniej niż rok wcześniej. Poziom marży handlowej wyniósł 7,8 proc.

 

Zarząd: polityka zakupowa jest kluczowa dla utrzymania marży

Zarząd wyjaśnia w sprawozdaniu finansowym, że na uzyskany wynik na sprzedaży miały wpływ takie czynniki jak ograniczenia programów dopłat oferowanych przez producentów oraz wzrost eksportu, prowadzonego na niższych marżach niż sprzedaż detaliczna, ale generującego dużo niższe koszty operacyjne.

W ocenie zarządu w układzie skonsolidowanym można mówić o ustabilizowaniu wyniku brutto na sprzedaży. „Po okresie dynamicznego rozwoju, obecny rok jest dla grupy okresem stabilizacji działalności, związanej z trudną i zmienną sytuacją rynkową” – przekonuje zarząd Komputronika. Zapewnia, że grupa realizuje wcześniej przyjętą politykę ograniczonego wzrostu poprzez zdywersyfikowane kanały obsługi klientów. Według zarządu obecnie szczególna uwaga jest poświęcana polityce zakupowej, która w obecnych warunkach rynkowych ma kluczowe znaczenie dla utrzymania marży handlowej.

Spółka dodaje, że w minionym okresie zrealizowano znaczące inwestycje, takie jak uruchomienie nowego magazynu centralnego, otwarcia nowych salonów, w tym przeniesionego do nowej lokalizacji Komputronik Megastore w Warszawie oraz drugiego w kraju outletu.

W przypadku spółek IT z grupy w 3 kwartałach roku odnotowano wzrost przychodów o dynamice ponad 150 proc. W całym roku obrachunkowym 2015/2016 (zakończy się 31 marca br.) planowane przychody w spółkach Komputronik Biznes, Komputronik API i Movity mają osiągnąć poziom 220 mln zł.

– Ostatnie kwartały stanowiły okres istotnych zmian i inwestycji. Dużym przedsięwzięciem była zmiana lokalizacji magazynu centralnego oraz szereg inwestycji związanych z wdrożeniem i przeszkoleniem pracowników. Obecnie magazyn zapewnia nam już przygotowanie na większy obrót towarowy, co pozwoli na dalszy rozwój asortymentu. Dodatkowa przestrzeń magazynowa była warunkiem koniecznym do dalszej rozbudowy asortymentu RTV i AGD, a także tworzenia submarki Komputronik Home – komentuje Wojciech Buczkowski, prezes Komputronika.

Poza inwestycją w nowy magazyn, do przyczyn wzrostu kosztów w ostatnich 3 kwartałach spółka zalicza otwarcie centrum obsługi klientów oraz poszerzenie zespołu pracowników odpowiedzialnych za nowe kategorie produktowe i inwestycje w obszarze spółek biznesowych.