Co trzeci przedsiębiorca przyznaje, że ze względu na trudne i niepewne otoczenie makroekonomiczne działania związane z automatyzacją zostały wstrzymane – wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service.

Zamrożenie następuje w sytuacji, gdy połowa firm w Polsce jest gotowa na wdrożenie nowoczesnych technologii, a 28 proc. aktualnie podejmuje działania związane z automatyzacją. Głównie decydują się na to duże przedsiębiorstwa, a reszta czeka na lepszy moment.

„Zwyciężył strach o niepewne jutro i chęć oszczędzania, stąd automatyzacja nie przyspieszyła tak jak się spodziewano” – komentuje Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.

Jak zauważa, pandemia miała stać się impulsem do działania dla firm w zakresie automatyzacji. Eksperci wskazywali, że ten czas może być przełomowy, bo przedsiębiorcy będą chcieli ograniczyć ryzyka związane m.in. z wysoką absencją pracowników. Tak się jednak nie stało.

„Aktualnie czynnikiem hamującym działania firm jest trudne otoczenie makroekonomiczne, w tym m.in. inflacja, słabsze nastroje konsumenckie czy rosnące koszty prowadzenia działalności. Firmy na automatyzację są jednak gotowe, a to oznacza, że działania związane z nowoczesnymi technologiami w biznesie przyspieszą, jak tylko sytuacja się ustabilizuje” – uważa Krzysztof Inglot.

Zastopowanie automatyzacji dotyczy zwłaszcza średnich firm (42 proc.), 31 proc. dużych i 29 proc. małych. Prace związane z automatyzacją wstrzymują głównie przedsiębiorcy z sektora produkcji (51 proc.) i budownictwa (45 proc.).

Ponad 50 proc. firm jest gotowa na automatyzację

Z badania Personnel Service wynika, że 51 proc. firm jest gotowych na nowoczesne technologie. Na zdecydowany brak gotowości do wdrożenia automatyzacji wskazuje tylko 15 proc. przedsiębiorców, a co piąty deklaruje, że raczej nie jest gotowy na taki krok. 

Działania związane z automatyzacją wdrażają aktualnie głównie duże przedsiębiorstwa (41 proc.), w porównaniu do 28 proc. średnich i zaledwie 16 proc. małych firm.

Co piąty pracodawca planuje działania związane z automatyzacją w niedalekiej przyszłości, a 17 proc. na razie nie planuje, ale tego nie wyklucza. Sceptyków automatyzacji jest 23 proc. – to firmy, które nie wdrażają aktualnie i nie planują wdrażać automatyzacji w przyszłości.

Na działania firm, które nie wdrażają automatyzacji, ale planują to w bliższej lub dalszej przyszłości, wpływa aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza.

Automatyzacja obniży zatrudnienie?

Połowa firm uważa, że automatyzacja lub robotyzacja przyczyni się do zmniejszenia zatrudnienia – zwłaszcza tak sądzą średnie firmy (55 proc. wskazań).

Według danych z World Economic Forum z 2020 r. automatyzacja ma przyczynić się do likwidacji 85 mln miejsc pracy na całym świecie w ciągu pięciu lat. Przewidywano też jednocześnie, że nowoczesne technologie stworzą 97 mln nowych miejsc pracy.