Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło z Asseco Poland umowę na budowę, utrzymanie i rozwój systemu informatycznego Krajowego Rejestru Zadłużonych. Wartość kontraktu to 31 mln zł brutto. System ma ruszyć do listopada br. (a utrzymanie zgodnie z umową potrwa przez 3 lata). Powinien usprawnić obsługę procesów restrukturyzacji i upadłości. Będą się w większej skali odbywać drogą elektroniczną.

Było czterech, został jeden

Asseco wyłoniono jako wykonawcę w trwającym przez rok postępowaniu, w którym stopniowo wykruszało się grono uczestników.

Oferty otwarto w sierpniu ub.r.

Złożyły je 4 firmy: Sygnity (o wartości 18,58 mln zł brutto), S&T Services Polska (16,38 mln zł), Asseco Poland (31 mln zł), Pentacomp Systemy Informatyczne (15,98 mln zł).

Ministerstwo przygotowało na sfinansowanie zamówienia 40,8 mln zł.

W październiku ub.r. wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Pentacomp. Oferta S&T Services została odrzucona.

W grudniu ub.r. jednak wybór Pentacompa unieważniono, a resort sprawiedliwości wskazał w styczniu br. na Sygnity.

Jednak firma ta wycofała się z postępowania, przez co na placu boju pozostało już tylko Asseco. Tym samym spółka, która złożyła najdroższą ofertę w przetargu, została wybrana wykonawcą.