Grupa TenderHut ogranicza zatrudnienie. W każdej ze spółek zależnych zespoły zmniejszono o maksymalnie o kilkanaście osób. Redukcje objęły głównie programistów i role administracyjne – poinformowały wirtualnemedia.pl. W końcu 2022 r. białostocka grupa liczyła blisko 450 pracowników .

Prezes Robert Strzelecki wyjaśnił cięcia dostosowaniem technologii do potrzeb klientów i wychłodzeniem rynku. Według niego obecnie nie ma potrzeby utrzymywania „długiej ławki” fachowców, którzy oczekują na projekt.

Spadek sprzedaży na początku br.

W styczniu i lutym 2023 r. przychody skonsolidowane TenderHut skurczyły się szacunkowo w sumie o 7 proc. r/r, do 10,38 mln zł, po tym, jak w całym 2022 r. wzrosły o 27 proc., do 77,2 mln zł (według wstępnych, szacunkowych danych).

W ub.r. deklarowano, że celem do 2025 r. jest rozbudowa zespołów grupy do 1 tys. specjalistów, działanie w trybie follow-the-sun i utrzymanie tempa wzrostu sprzedaży 30 proc. rocznie.

Presja na płace i wzrost kosztów wynagrodzeń o ponad 100 proc.

W okresie 3 kwartałów 2022 r. zysk netto dla akcjonariuszy spadł z 3,7 mln zł do 1,6 mln zł, głównie wskutek sporo wyższych kosztów. W sumie na działalności operacyjnej wzrosły one o 42 proc. r/r, do 56,3 mln zł.

Usługi obce, wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia w pierwszych 9 miesiącach 2022 r. stanowiły łącznie 92 proc. kosztów działalności operacyjnych grupy.

Głównym powodem wzrostu kosztów w Tenderhut w okresie I-III kw. 2022 r. były wyższe koszty usług obcych (o 9,76 mln zł, tj. o 31 proc. r/r), wynagrodzeń (o 4,55 mln zł, tj. o 111 proc.) i ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (o 896 tys. zł, tj. o 122 proc.).

W ciągu roku zatrudnienie powiększyło się o 32 proc.

Taki skok wydatków zarząd wyjaśniał presją na wzrost wynagrodzeń i zwiększeniem zespołu pracowników oraz współpracowników grupy, w związku z rozbudową skali działalności.

Od 30 września 2021 r. do 30 września 2022 r. liczba pracowników i współpracowników w Grupie TenderHut wzrosła o 32 proc.

Wcześniej informowano o redukcji zatrudnienia w Netguru. „Obawiam się, że należy spodziewać się kolejnych wiadomości o takim charakterze z polskiego rynku” – komentował wówczas prezes Inetum Polska, Marek Pokorski.

TenderHut ostatnio sprzedał menedżerom dwie spółki zależne, wyjaśniając ten ruch zwiększeniem możliwości pozyskania finansowania dla tych podmiotów.