Z badań Państwowego Instytutu Ekonomicznego wynika, że pracodawcy mają dwie strategie przetrwania. 46 procent respondentów planuje obniżyć wynagrodzenia, a niemal co trzecia firma zapowiada zwolnienia. W większości redukcje etatów mają sięgać do 50 proc. obecnego zatrudnienia – takie plany zgłosiło 72 proc. badanych, przeważnie są to duże i średnie firmy.  

36 proc. pracodawców planuje utrzymać dotychczasowe stawki płac, a zaledwie 4 proc. respondentów zamierza ciąć wynagrodzenia wyłącznie dla kadry zarządzającej i menedżerskiej. 39 proc. przebadanych przedsiębiorstw spodziewa się, że kryzys potrwa do wakacji, a 32 proc. respondentów uważa, że stan ten utrzyma się aż do końca roku.

26 proc. respondentów deklaruje, że posiada zapasy finansowe pozwalające przetrwać okres powyżej 3 miesięcy, przede wszystkim dotyczy to firm średnich (33 proc.). Natomiast co piąte przedsiębiorstwo w Polsce nie posiada rezerw finansowych, a 30 proc. dysponuje zapasami finansowymi, które wystarczą maksymalnie na 2 miesiące.

Na koniec marca 57 proc. respondentów odnotowała spadek przychodów w stosunku do poprzedniego miesiąca. Największy udział w tej grupie odnotował sektor usługowy (63 proc.), zaś w najmniej ucierpiała produkcja (49 proc.)

W najgorszej sytuacji znalazły się mikrofirmy, pośród których aż 7 na 10 podmiotów wykazało spadek dochodów. Ponadto 62 proc. firm deklaruje zmniejszenie popytu na ich usługi lub produkty.

Badanie przeprowadzono pomiędzy 1-2 kwietnia 2020 r.  wśród 400 właścicieli firm lub osób decyzyjnych.