Coroczne tempo wzrostu (CAGR) ma wynieść 5,2 proc. w okresie prognozy 2024-2032. Powodem zwiększania się  sprzedaży jest to, że firmy coraz częściej polegają na złożonych sieciach partnerskich, takich jak resellerzy, dystrybutorzy lub sojusze technologiczne, w celu rozszerzenia oferty produktów, i aby dojrzeć do nowych rynków. Sprzedaż systemow PRM napędzana jest też przez rosnący popyt na podejmowanie decyzji opartych na danych.

Popularne staja się rozwiązania PRM oparte na chmurze, choć bezpieczeństwo danych i prywatności pozostają jednak potencjalną przeszkodą w przyjęciu chmury. Wrażliwe informacje o partnerach nie mogą być po prostu przypadkowo przekazywana platformom zewnętrznym przez firmy. Wiodący dostawcy PRM rozwiązują ten problem, wprowadzając silne środki bezpieczeństwa i zapewniając zgodność z normami branżowymi.