Związkowa Alternatywa poinformowała o złożeniu zawiadomień do prokuratury na prezesa Sii Polska oraz na szefa działu prawnego. Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 35 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych (naruszanie wolności związkowej). Grozi za to kara grzywny lub ograniczenia wolności.

Pisma sygnuje Krystian Kosowski, który został w listopadzie ub.r. dyscyplinarnie zwolniony zaraz po rejestracji organizacji związkowej w Sii, której został przewodniczącym, i powiadomieniu spółki o tym fakcie. Uważa, że zwolnienie było zemstą za założenie związków w firmie i próbą zastraszenia pracowników.

Spółka uzasadnia natomiast „dyscyplinarkę” dla Kosowskiego rażącym naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 par. 1 kodeksu pracy). Wskazano na zachęcanie innych pracowników do negatywnego stosunku wobec pracodawcy, kreowanie negatywnej atmosfery w pracy i wprowadzanie w błąd co do wynagrodzeń.

Według prezesa Sii Polska Gregoire’a Nitot zwolnienie Krystian Kosowskiego nie było spowodowane utworzeniem przez niego związku zawodowego, lecz działaniem przeciwko firmie. Jednocześnie jednak szef spółki informując o „dyscyplinarce” ostro skrytykował działalność związkową.

Zawiadomienie zostało złożone niedługo po tym, jak Sii Polska zarzuciła Związkowej Alternatywie naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, w związku ze sformułowaniem postulatów płacowych. W ocenie radcy prawnego spółki związkowcy złamali tajemnicę firmy podając informacje o wynagrodzeniach pracowników Sii. Wskazał w tym kontekście na naruszenie art. 241 4 & 2 kodeksu pracy w związku z art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, na art. 23 tejże ustawy i oraz art. 23 i 24 kc (naruszenie dóbr osobistych pracowników). Związkowcy odrzucają taką argumentację, uzasadniając, że kwoty odzwierciedlają postulat uśrednionej stawki.

W sporze na razie nie widać więc sygnałów kompromisu i wygląda na to, że konflikt prawny między związkami i spółką nie zakończy się prędko.