Zgodnie z projektem według Pulsu Biznesu ZUS ma przejąć zadania urzędów skarbowych, m.in. przyjmować rozliczenia podatkowe, a skarbówka będzie robić to, co dotychczas ZUS, np. przyjmować dokumenty związane z rejestracją i rozliczeniami w ramach ubezpieczeń społecznych. W związku z nowymi kompetencjami zakład chce dostępu do centralnego rejestru danych podatkowych, co pozwoliłoby mu prowadzić samodzielnie postępowania w sprawach dotychczas zarezerwowanych dla fiskusa. Obie instytucje mają zająć się także doradztwem w sprawach podatków (ZUS) i ubezpieczeń społecznych (skarbówka).

Eksperci krytykują te pomysły. Obawiają się chaosu w urzędach. Zwłaszcza dodanie ZUS-owi obowiązków organów skarbowych uważają za chybiony pomysł. Ich zdaniem zakład nie ma odpowiednich ludzi i środków, aby realizować takie zadania.