Przyspieszenie inwestycji w zrównoważony rozwój przyczyni się do dwucyfrowego wzrostu europejskich wydatków na digitalizację w 2023 r. – twierdzi IDC. Przewiduje, że wydatki na transformację cyfrową w Europie przekroczą 550 mld dol. w 2023 r., co oznacza kwotę o 15,9 proc. wyższą niż w 2022 r. Co więcej, nakłady będą nadal zwiększać się dwucyfrowo do 2026 r., przy rocznej stopie wzrostu średnio 16,6 proc. w latach 2021–2026.

Wzrost ten będzie spowodowany głównie inwestycjami w digitalizację w produkcji dyskretnej (pojedynczych przedmiotów), usługach profesjonalnych i produkcji procesowej (np. paliwa, żywność). Łącznie branże te będą odpowiadać za ponad jedną trzecią całkowitych europejskich wydatków na transformację cyfrową w 2023 roku.

IDC twierdzi, że zrównoważony rozwój będzie priorytetem strategicznym, który zwiększy europejskie wydatki na cyfryzację w miarę, jak staną się one kluczowym czynnikiem stymulującym zaangażowanie klientów, zaufanie i rozwój biznesu.

Oczekuje się, że kwoty przeznaczane na zrównoważony rozwój w Europie będą szły w górę w średnim tempie 23,8 proc. co roku, z powodu coraz ostrzejszych regulacji, rosnących oczekiwań interesariuszy i inicjatyw mających na celu obniżenie kosztów energii.

Firmy dostrzegają korzyści biznesowe płynące ze strategii cyfrowej, w której zrównoważony rozwój zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza w europejskich firmach działających w branży produkcyjnej, transportowej i użyteczności publicznej” — twierdzi Angela Vacca, starszy menedżer ds. badań w IDC.