Aż 80 proc. dyrektorów i menedżerów wyższego szczebla twierdzi, że zrównoważony rozwój „jest obecnie jednym z pięciu najważniejszych priorytetów zarządzania biznesem” – według raportu Oxford Economics i Fujitsu. Co więcej, szefowie postrzegają wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem jako szanse i możliwości biznesowe. Prawie 70 proc. deklaruje, że w zarządzaniu nadaje wyższą rangę temu obszarowi.

Deklaracje a praktyka

Z drugiej strony raport ujawnia, że wiele organizacji nie wdraża polityki zrównoważonego rozwoju. Otóż 43 proc. ankietowanych nie podejmuje działań w tym zakresie, a ok. 20 proc. dopiero zaczyna implementację.

Niewiele ponad jedna czwarta (27 proc.) przyznaje, że osiągnęła konkretne korzyści wynikające z transformacji zrównoważonego rozwoju.

Transformacja zrównoważonego rozwoju wymaga fundamentalnych zmian w organizacjach, począwszy od procesów zarządzania, aż po kulturę korporacyjną i strategię biznesową. Na poziomie praktycznym dla wielu jest to nie do osiągnięcia. Na razie” przekonuje Michał Grzegorzewski,Head of Services, Fujitsu Polska. „Generalnie trzeba zrozumieć, że polityka zrównoważonego rozwoju to szansa, a nie tylko problem” – podkreśla.

Brak kadry, danych i podejrzliwość

Prawie połowa pytanych szefów wskazała na złożoność i ogrom pracy wymagany do transformacji w kierunku „sustainability”.

Główne ograniczenia to „brak dostosowania kadry kierowniczej do wizji zrównoważonego rozwoju oraz brak wiarygodnych danych, potęgowany przez wewnętrzny opór i podejrzliwość.” – twierdzą pytani dyrektorzy.

W tym 30 proc. menedżerów wskazało na rentowność i stabilność finansową jako piąte najważniejsze wyzwanie we wdrażaniu polityki zrównoważonego rozwoju.

„Wraz ze wzrostem świadomości na temat zrównoważonego rozwoju, wyzwanie kosztowe zmienia się w istotny priorytet organizacyjny” – przyznaje Michał Grzegorzewski.

Mówią, jak się starają

Tym niemniej pytani liderzy zapewniają, że obecnie bardziej dbają o środowisko w porównaniu z innymi firmami.

Otóż 49 proc. utrzymuje, że dąży do zrównoważonego zużycia energii oraz redukcji odpadów i recyklingu (41 proc.), zapobiegania katastrofom (28 proc.), a nawet reagowaniu na zmiany klimatu (27 proc.). Blisko połowa – 46 proc. respondentów z sektora transportu i 44 proc. z produkcji wskazała, że monitoruje i zarządza emisjami CO2.

Wykorzystanie IT nabiera tempa

Dobra wiadomość dla branży jest taka, że coraz większego znaczenia w działaniach firm w zakresie „sustainability” nabierają rozwiązania cyfrowe i świadomość ich możliwości.

Już 84 proc. liderów zrównoważonego rozwoju zatrudnia pracowników, którzy posiadają odpowiednie umiejętności w zakresie transformacji cyfrowej, a 78 proc. przekształca procesy biznesowe przy użyciu danych i IT.

Wysokowydajna moc obliczeniowa będzie pomagać w rozwiązywaniu złożonych wyzwań środowiskowych – tak uważa 58 proc. ankietowanych.

Ponadto według 17 proc. najnowsze technologie mocy obliczeniowej uczestniczą w tworzeniu materiałów i produktów przyjaznych dla środowiska. Natomiast 52 proc. przyznaje, że technologia pomaga im w optymalizacji portfeli finansowych.

————–

Dane zawiera raport Oxford Economics i Fujitsu „Global Sustainability Transformation Survey Report 2023”