„T-Mobile Polska żąda od ZPP 1 mln złotych zadośćuczynienia za podanie oficjalnej informacji ze strony Ministerstwa Finansów, dotyczącej płacenia CIT w Polsce przez T-Mobile” – poinformował Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, organizacja zrzeszająca MŚP.

Na dziś zapowiedział konferencję w tej sprawie.

ZPP: T-Mobile negatywnym przykładem

W zeszłorocznym raporcie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców pt. „Księga wstydu Ministerstwa Finansów – dyskryminacja podatkowa polskich firm” T-Mobile przywołano jako „rażący, negatywny” przykład w kontekście danych Ministerstwa Finansów mówiących o tym, że większość płatników CIT w ogóle nie uiszcza tej daniny.

Przytoczono dane dotyczące CIT za lata 2016 – 2020, z których wynikało, że T-Mobile Polska przy przychodach 43,3 mld zł w wymienionym 5-letnim okresie odprowadził w sumie ok. 31 tys. zł CIT (0,0001 proc. przychodów).

T-Mobile: zapłaciliśmy zgodnie z przepisami

T-Mobile komentowało w ub.r., że podatek w podanej wysokości uregulowało zgodnie z przepisami, co według firmy potwierdziła kontrola organów skarbowych. W kosztach uwzględniono natomiast opłatę na rzecz skarbu państwa ponad 4 mld zł za zakup częstotliwości, co obniżyło podstawę opodatkowania w kolejnych 5 latach – wyjaśnił koncern.

Operator potwierdza wezwanie dla ZPP

T-Mobile 25 stycznia potwierdził, że 18 stycznia przesłał ZPP wezwanie do zaprzestania publikacji materiału „w niepełny i nierzetelny sposób opisującego realizację obowiązków podatkowych przez T‑Mobile Polska”.

Informuje jednocześnie, że w 2021 r. odprowadził do polskiego budżetu ponad 137 mln zł CIT.

Twierdzi również, że wielokrotnie w ostatnich miesiącach wyjaśniał sprawę rozliczenia podatkowego za lata 2016 – 2020.

W piśmie do ZPP operator wzywa związek do zaprzestania naruszeń i przekazania zadośćuczynienia na wskazany cel charytatywny.

Zarzuca ZPP, że związek w bezprawny sposób „zawarł szereg nieprawdziwych i krzywdzących informacji, co miało na celu dyskredytację T-Mobile Polska.” Domaga się usunięcia ze wspomnianego raportu informacji o T-Mobile (lub usunięcia w całości raportu ze strony związku). Jeśli ZPP nie spełni oczekiwań, musi liczyć się z drogą sądową.