Powołania otrzymali Bernadeta Kasztelan-Świetlik i Dorota Karczewska. Zastąpią odwołanych w maju Małgorzatę Kozak i Jarosława Króla.

Bernadeta Kasztelan-Świetlik jest prawnikiem specjalizującym się w prawie konkurencji. W urzędzie będzie odpowiadać za pion ochrony konkurencji, w tym fuzje i przejęcia.

Od 2001 roku nowa wiceprezes była radcą prawnym w jednej z warszawskich kancelarii. Była już w UOKiK w latach 1999-2000, na stanowisku zastępcy dyrektora Delegatury UOKiK w Poznaniu, a następnie dyrektora Departamentu Infrastruktury. Zasiada w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w Warszawie.

Dorota Karczewska jest prawnikiem specjalizującym się w prawie ochrony konkurencji i konsumentów. W UOKiK zajmie się kształtowaniem polityki ochrony interesów konsumentów.

Wiceprezes jest związana z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów od 16 lat. Od 2008 roku pełniła funkcję dyrektora delegatury w Bydgoszczy. Wykłada również prawo konkurencji i konsumentów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy.
 
UOKiK poinformował, że nowych wiceprezesów wybrano w ramach otwartego konkursu, na który nadesłano łącznie 9 aplikacji, z czego 3 nie spełniły wymogów formalnych. 

W marcu br. szefem UOKiK został Adam Jasser, współpracownik premiera Tuska, który przeszedł do urzędu bezpośrednio z kancelarii prezesa rady ministrów. Po 6 latach na stanowisku prezesa UOKiK posadę straciła Małgorzata Krasnodębska – Tomkiel. W kontekście zmiany rzecznik rządu informowała, że premierowi zależy na zwiększeniu ochrony konsumentów (czego najwyraźniej w stopniu spełniającym oczekiwania rządzących nie realizowało poprzednie kierownictwo). Prezes UOKiK odpowiada bezpośrednio przed premierem.