Stwierdzenie miało znaleźć się w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego, który w czerwcu br. uchylił wyrok przyznający MCI ponad 46 mln zł odszkodowania, w związku z bezprawnymi decyzjami skarbówki, które doprowadziły do upadłości JTT Computer. Sprawa wróci do Sądu Apelacyjnego 23 listopada. Chodzi o aferę sprzed 12 lat, kiedy to skarbówka naliczyła JTT ponad 10 mln zł zaległego podatku – jak się potem okazało – niezgodnie z przepisami.

Prezes MCI Tomasz Czechowicz zaprzeczył, jakoby doszło do jakiejś zmowy. Zdaniem spółki Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku potwierdził podstawę prawną występowania z roszczeniem przez MCI (Prokuratoria Generalna, reprezentująca Skarb Państwa, stoi na stanowisku, że odszkodowanie może należeć się samej spółce, czyli JTT, a nie jej akcjonariuszowi, jakim był MCI).