Infomex, Nabino i ncNETcom zawarły zmowę przetargową – twierdzi UOKiK. Według niego firmy wspólnie usiłowały wpłynąć na wynik trzech postępowań na hosting i kolokację serwerów. „Porozumienie miało charakter ciągły i trwało w latach 2012-2015” – podaje urząd. Wiceprezes UOKiK Michał Holeksa twierdzi, że dowody zmowy znaleziono podczas przeszukania w siedzibach firm. Są to dokumenty świadczące o wspólnych uzgodnieniach. Dwukrotnie poszkodowaną instytucją miał być Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (w 2012 i 2015 r.

Jak informuje UOKiK Nabino i ncNETcom uczestniczyli w tych przetargach jako wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia, a Infomex w każdym przypadku pełnił rolę ich podwykonawcy. W jednym postępowaniu Infomex wystąpił w podwójnej roli i złożył również własną ofertę.

Przedsiębiorcy stosowali mechanizm tzw. rozstawiania i wycofywania ofert. Różnicowali cenowo swoje propozycje, a kiedy okazywały się one najniższe w przetargu, wówczas zwycięzca doprowadzał do odrzucenia swojej oferty, celowo niedostarczając niezbędnych dokumentów. W rezultacie urząd musiał wybrać droższą opcję innego uczestnika zmowy. W ten sposób ceny usług zamawianych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zostały według urzędu podwyższone o prawie 0,6 mln zł.
 
Ustalono, że liderem porozumienia był Infomex. Spółka koordynowała działania pozostałych uczestników zmowy, opracowywała dla nich propozycje przetargowe i przekazywała wytyczne co robić po otwarciu ofert.

„Znalezione dowody wskazują, że Nabino i ncNETcom nie konkurowały ze sobą, lecz realizowały zaplanowaną przez Infomex taktykę działania, polegającą na pozyskiwaniu zamówień publicznych za pośrednictwem współpracujących z nim podmiotów. Plan lidera porozumienia zakładał wykorzystanie pozostałych uczestników zmowy do uzyskiwania kontroli nad przebiegiem przetargów i osiąganie dodatkowych korzyści poprzez manipulację ich wynikami. Nabino i ncNETcom pełniły w tej strategii jedynie instrumentalną rolę, a zamówienia faktycznie realizowane były przez Infomex działający w charakterze podwykonawcy” – komentuje wiceprezes UOKiK, Michał Holeksa.

Na lidera porozumienia – Infomex UOKiK nałożył najwyższą karę, która wyniosła 931,5 tys. zł. Nabino i ncNETcom zostały ukarane sankcjami w wysokości odpowiednio 19,9 tys. zł i 47,8 zł. Łączna wysokość kar to blisko 1 mln zł (999,1 tys. zł).

Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.