12 lutego 2001 r. rada nadzorcza firmy Ryand podjęła decyzję o odwołaniu Pawła Spiczonka ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Handlowego firmy.