Rada Nadzorcza Optimusa delegowała Jacka Krawczyka, prezesa Rady Nadzorczej do zarządu spółki powierzając mu jednocześnie funkcję prezesa zarządu. Na stanowisko wiceprezesa zarządu powołano Juliana Kutrzebę, który pełni również funkcję prezesa zarządu DRQ, podmiotu zależnego od Optimusa.

W skład zarządu Optimusa wchodzą obecnie:
Jacek Krawczyk – prezes zarządu,
Julian Kutrzeba – wiceprezes zarządu,
Jerzy Thieme – wiceprezes Zarządu.
Zadaniem nowego zarządu jest wdrożenie nowej strategii spółki.