Z początkiem czerwca nowo utworzone stanowisko wiceprezesa Komputronik Biznes objął Sebastian Pawłowski. Będzie odpowiadał za sprzedaż projektową oraz reorganizację i rozwój wsparcia sprzedaży, wdrożeń, realizacji, utrzymania i serwisu.

Nowy wiceprezes od 8 lat jest związany z grupą Komputronik (wcześniej pracował m.in. w Emax i Sygnity). W Komputronik SA zajmował się rozwojem rozwiązań aplikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów wspierających i optymalizujących procesy w organizacjach. Następnie rozpoczął pracę w nowo utworzonej spółce Movity należącej do grupy – najpierw jako wiceprezes, a od 4 lat jako prezes zarządu. 

Sebastian Pawłowski obejmuje nowe stanowisko w związku z planowanym połączeniem spółek Movity i Komputronik Biznes w jedną organizację.

– Od lat współpracujemy w ramach realizowanych projektów, jednak scalenie w jeden podmiot w naturalny sposób pozwoli osiągać nam lepsze efekty i w większym stopniu czerpać z dotychczasowych doświadczeń dwóch spółek – wyjaśnia Sebastian Pawłowski.

Do zarządu Komputronik Biznes dołączyła także Agnieszka Andrzejewska, wicedyrektor finansowy Komputronik SA oraz dyrektor finansowy Komputronik Biznes. Pracę w Komputronik SA rozpoczęła w 1999 r. na stanowisku handlowca. Później pełniła funkcje m.in. pełnomocnika ds. jakości, analityka finansowego, kierowała zespołem kontrolingu.

Prezesem Komputronik Biznes pozostaje szef grupy, Wojciech Buczkowski.

Spółka Movity działa od 6 lat. Świadczy kompleksową obsługę firm z obszaru finansów, ubezpieczeń, produkcji oraz dystrybucji, oferując także autorskie oprogramowanie klasy CRM, DMS. Rozwiązania Movity były często wykorzystywane w projektach integratorskich, realizowanych przez Komputronik Biznes.