Mark B. Templeton, obecny prezes Citrix Systems, został powołany na stanowisko dyrektora generalnego firmy. Roger W. Roberts, który zrzekł się tymczasowej funkcji dyrektora operacyjnego, pozostanie nadal przewodniczącym zarządu, a przez pewien czas również pracownikiem firmy. John Cunningham został mianowany wiceprezesem do spraw finansowych i operacyjnych. Wcześniej zajmował stanowisko dyrektora finansowego w firmie.

Citrix Systems
www.citrix.com