Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MCI Management, podjęto decyzję o zmianie składu Rady Nadzorczej spółki. Do Rady Nadzorczej weszli m.in. przedstawiciele funduszy, które nabyły akcje firmy: Waldemar Gębuś, dyrektor departamentu zarządzania aktywami w PTE DOM, Robert Oślak z funduszu inwestycyjnego CA IB oraz Aleksander Kierski, były dyrektor zarządzający inwestycjami funduszu private equity Innova Capital.